Una-Lisa Nordskog 2017-02-02 19:03:41

Hval

Dette kurset kommer IL ROS svømming på Røykenbadet til å tilby. 

Dekker kjernefunksjonen dykke.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

 • Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
 • Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
 • Holde pusten – dykke mellom beina på en partner
 • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

Krav for funksjonshemmede:

 • Vertikalrotasjon: Kunne reise seg i vannet med eller uten hjelp.
 • Lateralrotasjon: Kunne spinne rundt egen kropp med eller uten hjelp.
 • Kombinert rotasjon/hopp: Kunne sitte på kanten, hoppe uti og snu seg rundt på ryggen med eller uten hjelp.
 • Dykk: Kunne dykke ned til bunnen og eventuelt ta opp en gjenstand, med eller uten hjelp fra instruktøren.
 • Salto: Eleven hjelpes til å få fart framover på magen, og gjør en salto ved å trekke armene til siden og hodet inn mot brystet (Det aksepteres at saltoen kan bli «skjev» på grunn av elevens asymmetri i kroppsform og egenvekt).

Hentet fra NSF sine sider. 

Una-Lisa Nordskog 2017-02-02 19:04:35

Skilpadde

Dekker kjernefunksjonen flyte.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

 • Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
 • Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
 • Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
 • Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
 • Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

 • Trå vannet: Trå vannet i vertikal posisjon.
 • Flyte på magen: Flyte på magen så strak som mulig, eventuelt som sjøstjerne.
 • Flyte på ryggen: Flyte på ryggen så strak som mulig.
 • Vannhjulet: Trå vannet rundt i 360° sirkel.

Hentet fra NSF sine sider. 

Una-Lisa Nordskog 2017-02-02 19:05:25

Pingvin

Dekker kjernefunksjonen gli.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

 • Gli på magen – linjeholdning
 • Gli på ryggen – linjeholdning
 • Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
 • Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
 • Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
 • Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Krav for funksjonshemmede:

 • Gli på magen: Gli på magen så strak som mulig med fraspark i veggen eller ved hjelp av instruktøren.
 • Gli på ryggen: Gli på ryggen så strak som mulig eventuelt ved hjelp av instruktøren («turbulent glidning»).
 • Gli med rotasjon fra mave til rygg: Eleven skal stupe uti fra kanten, snu seg over på rygg (kombinert rotasjon), gli så strak som mulig med dreining fra rygg til mage puste ut drei tilbake til ryggliggende.
 • Stup: Sittende eller stående stup fra kant eller startpall. Eleven skal gli med rotasjon fra mave til rygg.
Una-Lisa Nordskog 2017-02-02 19:06:12

Selungen

Dekker kjernefunksjonen fremdrift.

Krav: godkjent følgende kjerneøvelser:

 • Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
 • Crawlsvømming uten pust
 • Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
 • Ryggsvømming – linjeholdning – puste
 • Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Krav for funksjonshemmede:

 • Sculling: Ligg på ryggen og utfør ulike scullingbevegelser. Roter til magen og utfør ulike scullingbevegelser, eller crawl benspark.
 • Crawl – Rygg: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, starte crawlsvømming med pust ca.10 meter og rotere på ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak». Elever som ikke kan svømme crawl skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol. Eleven skal gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten, og rotere til ryggen og svømme vekselsvømming på ryggen ca.10 meter. Hvis eleven ikke kan svømme vekselsvømming skal eleven svømme med «ti på to-tak».
 • Bryst: Eleven skal kunne stupe fra kanten sittende, fra stående med krykker eller sittende fra rullestol, og gli i stabil flytestilling under vann og opp til overflaten. Deretter skal eleven svømme 10 meter brystsvømming med rytmisk pusting.

Hentet fra NSF sine sider.