Una-Lisa Nordskog 2017-03-22 19:42:50

Svømmeopplæring og trening

Informasjon om svømmeundervisning og svømmetrening i regi av IL ROS svømming

 IL ROS svømming er en undergruppe i idrettslaget Røyken og Spikkestad. Hovedsakelig er det tilbud om svømmeopplæring via 10 gangers kurs og 44 gangers kurs som foregår på Røykenbadet. Undergruppen er medlem av Norges svømmeforbund og følger dere metodikk «Norges Svømmeskole».

IL ROS svømming tilbyr kurs for barn fra det året de fyller 6 år, unntaksvis selungen mini og videregående kurs, hvor deltaker kan være 5 år.  

«Norges Svømmeskole er en mal for svømmeopplæring. Den er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføringen av planen.

Planen er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringenhttps://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/

Svømmeopplæringen er delt opp i nybegynner og videregående kurs. Kursene er en stige som bør følges trinn for trinn. Gjennom nybegynnerkursene Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen lærer deltakeren på kurset å bli trygg i vannet, dykke under vann, se under vann, flyte på mage og rygg, gli på mage og rygg, svømme ryggcrawl og crawl med rytmisk pust minst 8 m.

De videregående kursene Sel, Sjøløve, Delfin og Rekrutt (Hai) fokuserer på at deltakeren skal kunne svømme ryggcrawl og crawl teknisk riktig og over lengre distanser. Deretter lærer de svømmeartene bryst og butterfly.

Når deltaker har gjennomført både nybegynner og videregående kurs, og instruktør vurderer at man er klar for neste steg, kan man delta  i svømmegruppen.

Svømmegruppen har treninger med fokus på å øke utholdenhet, bli sterkere og få bedre teknikk på alle svømmearter. Samt at de deltar på tre – fire stevner i løpet av året.