LOV FOR IDRETTSLAGET ROS Stiftet 20.03.1963, vedtatt av årsmøtet 30.04.2016, med senere endringer av 01.01.2020

LOV FOR IDRETTSLAGET ROS.pdf