Personopplysninger og informasjonssikkerhet

Les veiledning for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet pdf'en for behandling av persondata og hvordan informasjon skal sikres for å innrette seg GDPR (General Data Protection Regulation).