Politiattest

Styret har oppnevnt Daglig Leder som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget.  Tone Sagstad Larsen er for tiden fungerende vara/stedfortreder.

Den enkelte særidrettsgruppe oppnevner egen ansvarlig som rapporterer til Daglig Leder.

Ansvarlig utnevnt i særidrettsgruppene informerer den enkelte trener/person som har behov for å vise politiattest.

Det betyr at gruppene må oppnevne en person dersom de ikke allerede har gjort det.

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/kravet-om-politiattest-slik-gjor-du-det---steg-for-steg

  • Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.)
  • Idrettslaget har gruppevisen oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen.
  •  Politiattestansvarlig (DL) skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om: (Gruppens politiattest-ansvarlig lager en liste over -  hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd - dato for fremvisning)
  • Idrettslaget skal ikke oppbevare politiattesten.  Den beholdes av søkeren selv.
  • Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.