Om oss

Spikkestad Idrettsforening ble stiftet 6. februar 1919. Den 20 mars 1963 gikk foreningen sammen med Røyken Idrettsforening av 16 mars 1932. Etter navnekonkurranse og adskillig diskusjon ble resultatet R.O.S (tidl. Røyken og Spikkestad I.F.).

Vi kan se tilbake på 80 års sammenhengende organisert idrettsliv i bygda gjennom ROS og dens forløpere. ROS har utviklet seg fra to små idrettsforeninger til et av de største idrettslag i Buskerud fylke. Det har blitt et ekte masse-idrettslag med idrettslig og aldersmessig bredde. ROS kan vise til mange fine krets- og nasjonale plasseringer. Forøvrig henvises til jubileumsbøkene som ble utgitt ved ROS' 60- og 75- års jubileer. Disse er det fortsatt mulig å kjøpe fra ROS.

Fleridrettslag

Idrettslaget ROS er et fleridrettslag med lange tradisjoner. Dette medfører muligheter og fordeler en ikke ellers ville ha hatt.

Muligheter:

  • Allsidig innføring i forskjellige idretter for de yngste
  • Anledning til å drive med / veksle mellom forskjellige sesongidretter
  • Erfaringsutveksling mht styre-arbeid, trenings etc. mellom de forskjellige  gruppene
  • Hjelp fra felles-skapet (ingen behøver å ta et tungt løft alene).
  • Best kunne tilrettelegge idrettsaktiviteter for barn og unge etter N.I.F.'s retningslinjer.

Fordeler:

  • Felles idretts-arenaer som alle kan benytte
  • Medlemmer som er interessert i flere idretter, behøver kun å betale kontingent til ett idrettslag
  • Med felles idrettsarenaer og andre fasiliteter vil driftsutgiftene generelt bli redusert.

For å styrke samholdet i idrettslaget, oppfordres til at alle gruppene prøver å få en jevnest mulig representasjon fra Røyken og Spikkestad