Kontingenter

Alle som ønsker å være medlem av IL ROS må betale medlemskontingent. Alle aktive idrettsutøvere samt tillitsvalgte, trenere og lagledere må være medlem av idrettslaget.

Barn i førskole alder, 1. og 2. klasse betaler aktivitetsgebyr og kan da delta på alle aktiviteter i IL ROS.

Gruppene har i tillegg sine egne kontingenter/treningsgebyr. Se mere om dette på gruppenes egne sider.

Medlemskap;
Alle alderstrinn skal betale medlemskontingenten i IL R.O.S for å kunne delta på organisert trening og kamp.

Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår.

Medlemskontigent 2018
Priser
Familie (foreldre og barn til og med 20 år) 835,-
Voksne 20+ 415,-
Barn til og med 19 år 310,-
Støttemedlemmer 500,-
Verv, valgte ledere, trenere, ikke aktive 100,-