Kontingenter

KONTINGENT:

Alle aktive idrettsutøvere samt tillitsvalgte, trenere og lagledere må være medlem av idrettslaget.

Alle som ønsker å være medlem av IL ROS må betale medlemskontingent. Denne kreves inn av idrettslaget.

AKTIVITETSGEBYR:

Barn t.o.m. 1. klasse betaler aktivitetsgebyr til Idrettskolen og kan da delta på alle aktiviteter i IL ROS.

F.o.m. 2.klasse betaler utøvere aktivitetsgebyr i den/de gruppene man deltar i. Se mere om dette på gruppenes egne sider.

 

Medlemskap;
Alle alderstrinn skal betale medlemskontingenten i IL R.O.S for å kunne delta på organisert trening og kamp.

Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår.

Medlemskontigent {Failed to load year, contact site owner}
Priser
Familie (foreldre og barn til og med 20 år) 835,-
Voksne 20+ 415,-
Barn til og med 19 år 310,-
Støttemedlemmer 500,-
Verv, valgte ledere, trenere, ikke aktive 100,-