Innmelding via MinIdrett (klikk på denne linken)

Når du søker på klubb inne i MinIdrett søker du på "Idrettslaget ROS".

Sjekk hvordan du går frem her: Min Idrett brukerveiledning

Vi kan ev nås på mail: medlemskap@ilros.no

1) Medlemskontingent (Betales til klubben):

Alle aktive idrettsutøvere, samt tillitsvalgte, trenere og lagledere, som deltar på organisert trening og kamp i noen av særidrettene må være medlem av IL ROS.

Alle som ønsker å være medlem av IL ROS må betale medlemskontingent til klubben. Denne gjelder for ett kalenderår, og sendes ut fra klubben medio januar.

TYPE MEDLEMSKAP
PRIS (Vedtatt på Årsmøte 2021)
Familiemedlemskap (3 eller flere med samme adresse) Kr.875,-
Voksen (over 20 år) Kr.450,-
Barn ( til og med 19 år) Kr.350,-
Valgte ledere/verv, trenere (som ikke driver aktiv idrett selv) Kr.150,-

2) Treningsavgift (Betales til særidrettsgruppen du vil delta i):

Man være medlem i IL ROS og betale medlemskontingent til klubben for å delta i en særidrett som klubben har på menyen.

Treningsavgift faktureres fra særidrettsgruppen man deltar i. Info og priser finner man på gruppenes egne sider.

Barn t.o.m. 1.klasse betaler treningsavgift til "Allidrett Barn" og kan da delta på alle aktiviteter i IL ROS (der særidrettene har tilbud til aldersklasser som.omfatter 1.klasingene).

F.o.m. 2.klasse betaler utøvere treningsavgift til den/de gruppene man deltar i.