Ekstraordinært årsmøte angående rehabilitering av Spikkestad kunstgressbane

IL ROS innkaller til ekstraordinært årsmøte Søndag 31.10.2021 kl.20:00 i forbindelse med rehabilitering av Spikkestad kunstgressbane.

2021-10-15
arneborch

Påmelding til møtet kan gjøres på denne linken: https://isonen.com/event/ckumbpk4rb1f30d6771vvvbx9   innen 30.10.21

Vedlagt er relevant bakgrunnsinformasjon til møtet som vi oppfordrer alle til å lese gjennom.

Hvis det er konkrete spørsmål eller utdypende informasjon som ønskes tatt med i møtet gi beskjed snarest til dagligleder@ilros.no med kopi til styreleder@ilros.no

Vi ønsker å minne om følgende:
For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte- eller tingvalgte organer, og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettelaget (dvs. klubbkontingenten).

Vel møtt.

Mvh IL ROS Hovedstyre