Idrett og aktivitetsdager med Aktiv YNG og IL ROS på Spikkestad/ROS Arena 28. og 29.juni

Velkommen til Idrett og aktivitetsdager med Aktiv YNG og IL ROS

Gratis tilbud til eldre barn og ungdom. Velkommen til en aktiv dag med IL ROS og  Aktiv YNG.

2021-06-08
arneborch