Asker Kommune, bestemmelser for idretten fra 26.april frem til 1.mai og fra 1.mai

Fra 1. mai: Skolene er på gult nivå. Da kan barn og unge under 20 år trene som normalt, herunder kontaktidrett. Vi anmoder samtidig om at så lenge vi har forsterkede smitteverntiltak og i en pandemi, bør lagene tenke små, faste grupper.

Trening barn og unge under 20 år: Barn og unge kan trene som normalt. De er unntatt fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Nasjonalt anbefaling er inntil 20 deltakere i faste grupper. Ved rødt nivå på skolene anbefales inntil 10 deltakere samt faste treningsgrupper

Trening på tvers av kommunegrenser: Unødvendige reiser er ikke anbefalt. Barn og unge kan trene på tvers av kommunegrenser og reise til sin nærklubb i nabokommunen for å trene.

Munnbind: Fritak for de som utøver fysisk aktivitet. Ellers er det er plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, deriblant på offentlige steder som lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Arrangementer utenfor hjemmet er ikke tillatt, herunder kamper og seriespill

Foreldre som tilskuere: Vi anbefaler, så lenge vi er på forsterket tiltaksnivå og i en pandemi, at foreldre ikke er tilstede i lokaler og på arenaer under trening. Og slik at det ikke fremstår som oppvisning og vil kunne rammes av arrangementsforbudet i covid-19 forskr

Voksne/barn aktiviteter: Aktiviteter innendørs med barn og voksne sammen, kan ikke gjennomføres, da det ikke er tillatt med aktiviteter innendørs for voksne over 20 år.

Voksne kan trene utendørs, så lenge de holder avstand, og i grupper på inntil 20 deltakere. Ved utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidretts-utøvere, skal det ikke pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Anbefalt avstand: For kommuner under 5B gjelder anbefaling om 2 meter avstand i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere, slik som høy fysisk aktivitet, roping og synging. Dette gjelder primært voksne, men også barn og ungdom over 12 år som ikke deltar i den fysiske aktiviteten, må holde avstand og bruke munnbind for å unngå smitterisiko      

2021-04-23
arneborch

 

Til lag og foreninger

 

Vi forstår det er vanskelig å tolke hva som er tillatt under tiltaksnivå 5B i Covid-19-forskriften samtidig som skolene i Asker er på rødt nivå denne uken. Asker ble sammen med nærliggende kommuner, anmodet om å vurdere forsterkede tiltak. Vi valgte anbefalinger fremfor regler i forskrift. En lokal anbefaling bør følges, selv om den ikke er forskriftsfestet.  Tiltaksnivå 5B er fortsatt veldig strengt, men med enkelte lettelser, spesielt for barn og unge. Lag og foreninger må gjøre seg kjent med hvilke begrensninger som gjelder for 5B. For det som ikke er beskrevet, gjelder nasjonale regler. Vi gjør her en kort, men ikke utfyllende forklaring:

 

Frem til 1. mai:

Skolene i Asker er på rødt tiltaksnivå denne uken. Anbefalingen er som i skolen: Faste, mindre grupper på inntil ti deltakere som holder avstand, ingen nærkontakt. Om mulig anbefales det å ha samme kohortene som på skolen. Idrettslagene må vurdere hvordan de løser dette i forhold til størrelse på lokaler etc. og legge opp treningene deretter.

 

Fra 1. mai:
Skolene er på gult nivå. Da kan barn og unge under 20 år trene som normalt, herunder kontaktidrett. Vi anmoder samtidig om at så lenge vi har forsterkede smitteverntiltak og i en pandemi, bør lagene tenke små, faste grupper.

 

·         Trening barn og unge under 20 år: Barn og unge kan trene som normalt. De er unntatt fra avstandskravet når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Nasjonalt anbefaling er inntil 20 deltakere i faste grupper. Ved rødt nivå på skolene anbefales inntil 10 deltakere samt faste treningsgrupper.

·         Trening på tvers av kommunegrenser: Unødvendige reiser er ikke anbefalt. Barn og unge kan trene på tvers av kommunegrenser og reise til sin nærklubb i nabokommunen for å trene.

·         Munnbind: Fritak for de som utøver fysisk aktivitet. Ellers er det er plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, deriblant på offentlige steder som lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

·         Arrangementer utenfor hjemmet er ikke tillatt, herunder kamper og seriespill

·         Foreldre som tilskuere: Vi anbefaler, så lenge vi er på forsterket tiltaksnivå og i en pandemi, at foreldre ikke er tilstede i lokaler og på arenaer under trening. Og slik at det ikke fremstår som oppvisning og vil kunne rammes av arrangementsforbudet i covid-19 forskriften.

·         Voksne/barn aktiviteter: Aktiviteter innendørs med barn og voksne sammen, kan ikke gjennomføres, da det ikke er tillatt med aktiviteter innendørs for voksne over 20 år.

·         Voksne kan trene utendørs, så lenge de holder avstand, og i grupper på inntil 20 deltakere. Ved utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidretts-utøvere, skal det ikke pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

·         Anbefalt avstand: For kommuner under 5B gjelder anbefaling om 2 meter avstand i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere, slik som høy fysisk aktivitet, roping og synging. Dette gjelder primært voksne, men også barn og ungdom over 12 år som ikke deltar i den fysiske aktiviteten, må holde avstand og bruke munnbind for å unngå smitterisiko.

 

Det er alltid de strengeste tiltakene som gjelder; nasjonalt, regionalt og lokalt. Asker kommune kan ikke gi fritak fra regler som er innført nasjonalt og regionalt. 

 

Vi minner samtidig om de nasjonale reglene om å holde avstand, begrense sosial kontakt og holde seg hjemme om man er syk. 

 

Takk igjen for forståelsen og for godt samarbeid. Vi må ofte rette spørsmål til statsforvalteren og helsemyndighetene for å få avklart hvordan reglene skal tolkes, derfor tar det dessverre noe tid før dere får svar. Det er lysere tider i vente og vi er veldig glade for de lettelsene som nå er innført. Vi ønsker store og små fine treninger fremover.