Nye nasjonale retningslinjer og åpning for barneidretten i Asker gjeldende fra 20.januar

Til Asker idrettsråd for distribusjon til idrettslagene.

 Regjeringens nye anbefalinger trer i kraft onsdag 20 januar. I tråd med denne kan barn og unge under 20 år i Asker, fra i morgen onsdag 20. januar, gjenoppta idretts- og fritidsaktiviteter både inne og ute. Våre idrettshaller åpner igjen for trening for barne- og ungdomsidretten.

 Asker kommune minner om at lettelsene som gjelder fra onsdag 20. januar er for å lette tiltaksbyrden gjennom å skjerme barn og unge, ikke fordi smittesituasjonen er vesentlig bedre. All aktivitet forutsetter at man følger nasjonale smittevernråd og bransjestandarder/veiledere.  

 For idretten i Asker innebærer dette fra onsdag 20. januar: 

2021-01-19
arneborch

 

 

 

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, både inne og ute. Kommuneoverlegen anbefaler at en fortsatt holder én meter avstand da smittetrykket fortsatt er betydelig forhøyet i vårt område. Det anbefales, så langt som mulig, å ha faste treningsgrupper, gjerne følge skolekohorter, for å unngå flere kontaktflater enn nødvendig.

 

  • For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

 

  • Idrettshallene åpnes for aktiviteter for barn og ungdom med virkning fra og med onsdag 20. januar. Smittevernreglene må følges.
  • Svømmetrening og svømmekurs for barn og unge under 20 år er tillatt, men svømmehallene er fortsatt stengt for publikum og trening for voksne. Dette er vedtatt i forskrift og gjelder inntil videre.
  • SFO-lignende tilbud i privat regi/organisasjoner følger til enhver tid nivået i barneskolene i Asker. Det anbefales en streng gjennomføring på gult nivå.
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Regjeringen har bedt Norges idrettsforbund om å koordinere dette med særforbundene.
  • I Asker er det forskriftsfestet (lovpålagt) for voksne over 12 år å bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde en meter avstand utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. De som trener eller utøver fysisk aktivitet er unntatt. Så lenge vi har forhøyet smitte i Asker slik som nå, anbefaler kommuneoverlegen at trenerne bruker munnbind. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, men kommer i tillegg.  

Vi minner igjen om at regjeringen i hovedsak viderefører de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det er derfor viktig at vi fortsatt holder avstand, vasker hender, holder oss hjemme når vi er syke og følger øvrige smittevernregler.

 

 

Med vennlig hilsen

Bente Flygind

virksomhetsleder
Idrett og friluftsliv