Koronaoppdatering iht nye nasjonale retningslinjer

 

Regjeringen la i går frem nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen nasjonalt de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste ukene, gjeldende fra mandag 4. januar.

IL ROS hovedstyre har besluttet å følge Regjeringens anbefalinger.

2021-01-04
arneborch

Til tross for at Asker Kommune p.t. ikke har behandlet kommunale anbefalinger eller forskrifter har HS beslutte å følge regjeringens anbefalinger.

 

 • All innendørsidrett utsettes til etter 18. januar.
 • Det anbefales å kun gjennomføre trening/konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Dette betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden.

Dette kan  bli gjenstand for endringer etter kriseledelsens møte mandag 4. januar og evt. påfølgende formannskapsmøte.

 

Se også:

Nasjonale retningslinjer med virkning fra 4. januar 2020

NIFs pressemelding av 3. januar 2020

 

 • Utdrag fra Norges idrettsforbunds pressemelding:

  - Dessverre har myndighetene sett en negativ utvikling i smittetallene i mange kommuner og det er også en risiko for en ytterligere forverring de neste ukene. Dette er naturligvis trist og svært uheldig for innendørsidrettene, som nå må belage seg på en periode med nedstengning, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

  - Nå handler det virkelig om å brette opp ermene igjen hvor vi alle bidrar til å overholde smittevernsreglene. Jo flinkere vi sammen er for å følge de nasjonale rådene, jo raskere vil smittepresset avta, og jo raskere vil vi komme tilbake med ordinær trening og konkurranseaktivitet.

  Toppidretten har et særskilt unntak fra Covid 19- forskriften og vil fortsatt gjennomføres som normalt. - Vi er glade for at våre toppidrettsutøvere fortsatt kan utøve både trening og konkurranser. Dette er viktig for våre fremste utøvere som har idretten som sitt levebrød. Samtidig er det viktig at vi opprettholder vår konstruktive og gode dialog med myndighetene slik at de nye stimuleringsordningene som trer i kraft fra nyttår også hensyntar de betydelige innstrammingene regjeringen nå har innført og som kan få store konsekvenser for mange arrangører i idretten, sier Kjøll.

  - Jeg vil oppfordre alle i idretten til å ta godt vare på hverandre i denne situasjonen. Ta en telefon til en lagkamerat eller til en frivillig i klubben din. Det gode samholdet i idretten er viktigere enn noen gang, avslutter Kjøll.