Informasjonsskriv til idretten - råd og anbefalinger Korona

Vi har mottatt vedlagte retningslinjer fra Asker Idrettsråd etter siste Formannskapsmøte Asker Kommune.

IL ROS hovedstyre har vedtatt å følge Asker Kommunes til enhver tid gjeldende regler .

2020-12-09
arneborch

 

201208_Informasjonsskriv til idretten.pdf

201208_Retningslinjer ved bruk av kommunale lokaler rev. 8.des 2020_.pdf

Til idrettslagene, 

Vennligst se informasjonsskriv fra kommunen for råd og anbefalinger knyttet opp mot gjeldende smittevernregler.

Asker idrettsråd er stolt over den krevende jobben dere gjør for å holde barne- og ungdomsidretten i gang på en trygg måte.

Ta vare!

 Med vennlig hilsen

Gry E. Garlie

………………………………
Daglig leder 
Asker idrettsråd