Covid-19 oppdatering 6.11.20

Hovedstyret har hatt møte i kveld i påvente/forventning av at Asker kommune skulle komme med sine korona vedtak.

2020-11-06
arneborch
Dessverre ble dette utsatt og det er da ikke er forventet at det kommer noe mer info før etter møtet i formannskapet mandag 09.11 klokka 1700.
 
Før møtet var hovedstyret i kontakt med kommunelegen som fortalte at de i utgangspunktet kom til å følge Oslo kommune sine vedtak, og for oss som idrettslag er det da forventet at barne og ungdomsaktiviteten kan fortsette/starte opp igjen.
Kommunelegen informerte også om at det ble vurdert å differensiere mellom barn og ungdom, men kunne ikke dele noen mer detaljer rundt dette eller bekrefte noe rundt dette.
 
Dette betyr at alle særgruppene kan starte opp igjen med aktivitet på mandag, men at det da forventes at det er ekstra strenge tiltak/oppfølging for å redusere sjansene for smitte.
 
Hovedstyret vedtar også at IL ROS skal følge de vedtakene som Asker kommune kommer med.
Det er da viktig og en klar forventning at alle gruppene holder seg oppdatert og implementerer nødvendige tiltak basert på det som Asker kommune vedtar og det særforbundene eventuelt kommer med av krav/anbefalinger.
Etter at vedtakene er offentliggjort skal det ikke igangsettes/fortsettes med treninger før gruppene har på plass nødvendige korona tiltak som kan implementeres slik at treningene kan gjennomføres i henhold til vedtakene.