- Det handler om å kunne gi et godt tilbud til ungene våre!

Spikkestad stadion er sliten og kun spillbar fem måneder i året. Nå drømmer G16-laget om bedre treningsforhold etter at Asker kommune har gitt rammetillatelse for oppgradering av banen.

2020-10-20
IL ROS

21. september 2020 kom endelig gladmeldingen fra byggesaksavdelingen i Asker kommune. Etter nesten fire års arbeid og planlegging, og hundrevis av timer med frivillig arbeid. Dispensasjonen fra kommunen var gitt og rammetillatelsen for å gå videre med prosjektet var en god nyhet for over 2000 barn og unge i idrettslaget vårt. - Endelig kan vi gå videre med prosjektet, og sikre et bedre tilbud til alle som vokser opp i vår del av kommunen, forteller Nils Harald Strøm, prosjektleder i fotballgruppa. Vi har blant annet fått en stor økning i antall jenter og gutter som spiller fotball i klubben de siste fem årene. - Vi er veldig bekymret for at vi ikke klarer å opprettholde et like godt tilbud i årene fremover, dersom vi ikke får oppgradert Spikkestad stadion med kunstgress og lys. - Det handler om å kunne tilby et godt idrettstilbud til ungene våre på en miljøvennlig bane, sier Nils Harald som håper på byggestart i 2021.

 

Behov for å nyansere kritikken

- Kritikken fra enkelte av naboene oppleves som urettferdig og noe baserer seg på misforståelser, forteller Nils Harald etter flere nyhetssaker i RHA den siste uken. Vi opplever at det er flere av naboene som er positive til idretten og som forstår at vi trenger et funksjonelt anlegg for å kunne tilby et godt tilbud. Det er også hyggelig å få en klapp på skulderen og positive tilbakemeldinger fra naboer og medlemmer som gleder seg over oppgraderingen. - Vi har hele tiden ønsket innspill, og mange av forslagene som har kommet fra naboer og folk i nærmiljøet har ført til endringer i prosjektet (les mer her...) Vi er opptatt av å ha et godt forhold til naboene, samtidig som det oppgraderte anlegget skal være til stor glede for organisert idrett og uorganisert aktivitet, understreker Nils Harald.

 

En ny reguleringsplan er ikke nødvendig, forsinker bare prosjektet

- Først ventet vi tålmodig på kommunesammenslåingen mellom Hurum, Røyken og Asker, der det økonomiske handlingsrommet var svært begrenset de siste årene. Etter sammenslåingen 1. januar 2020 har nye Asker kommune uttalt at man må vente til nærmere 2022 for å harmonisere ordningene for idretten i den nye kommunen, forteller Nils Harald. I tillegg har coronapandemien gitt den nye kommunen et hektisk første driftsår, noe som har resultert i lang saksbehandlingstid.

Spikkestad idrettspark og ROS Arena er allerede regulert til idrettsformål, og en forlengelse av festeavtalen ble nylig signert av idrettslaget og kommunen med varighet til 2062. Idretten og bebyggelsen rundt har hatt en god sameksistens i mange år, og det er ikke noe mer å regulere her. Utarbeidelsen av en ny reguleringsplan for området vil bare bety en ytterligere forsinkelse av prosjektet, og det vil være svært ødeleggende for idrettstilbudet, forteller Nils Harald.

 

Det haster å oppgradere Spikkestad Stadion

IMG_5700_Martin-650px.jpg
 
 
 

Martin Hellumsand Lobben er Sportslig leder i ROS fotball. Han er bekymret for slitasjeskadene på den 14 år gamle kunstgressbanen på Spikkestad. Ved 16-meteren er alt kunstgresset slitt bort og plasten i underdekket ses tydelig. - Det bekymrer meg at banen er i en slik forfatning, forteller han. Et kunstgressdekke har normal levetid på 8-9 år, og vi er allerede mange år på overtid. Dette er en av de mest brukte banene i kommunen med 640 spillere i egen klubb og ukentlige kretstiltak på vegne av NFF Buskerud. Enkelte steder på banen er det fare for skader på spillerne pga. hull og slitasje. Planen er å bytte dekket på den gamle kunstgressbanen når Spikkestad stadion er oppgradert.

 

Fra september til mai er alle de gressbanene ubenyttet pga. dårlig gress, leirete våte baner og mangel på lys, forteller Martin. I september, oktober og april blir flere av treningene for barne- og ungdomslagene avlyst pga. 9er og 11er kamper på kunstgresset. I vintermånedene er det opptil fem lag som trener samtidig på den gamle kunstgressbanen, og det går utover treningskvaliteten. - Det er svært gledelig at vi nå kan se fremover og realisere en lenge etterlengtet oppgradering av Spikkestad stadion til kunstgress. Det har vi ventet lenge på, avslutter Martin.

 

Norges beste idrettsbygd

Asker kommune og ordfører Lene Conradi har en visjon om at Asker skal bli Norges beste idrettsbygd med et mangfoldig idrettstilbud. Asker Idrettsråd peker i sitt strategidokument på godt organiserte idrettslag med godt utbygde idrettsanlegg som suksessfaktorer for å nå denne målsetningen, forteller daglig leder Arne Borch i IL ROS. - Kompakte og moderne idrettsanlegg gir økonomiske besparelser og sikrer et allsidig og godt tilbud. Nå får vi endelig en egen turnhall, gode fasiliteter for boksegruppa, kunstgressbane på stadion og muligheten til å spille sandhåndball om sommeren forteller Arne Borch, daglig leder i IL ROS.