Nye vedtekter IL ROS

NIF har endret sin lovnorm. IL ROS har årsmøtevedtak på at vi skal følge NIF's til enhver tid gjeldene lovnorm.

Se venstre vertikalmeny og klikk vedtekter: https://www.ilros.no/IL-ROS/Vertical-menu/Vedtekter.html

2020-04-15
arneborch

Iflg NIF's instruksjoner holdt det med et styrevedtak. Vedtaket er elektronisk signert av styrets medlemmer.