Årsmøte IL ROS utsatt pga Korona-situasjonen

Hei alle,

Dette kommer ikke som en overraskelse for noen av dere. Hovedstyre har tett kontakt med Idrettskretsen om årsmøter.

Hovedstyret utsetter vårt planlagte årsmøte inntil videre.

Vi følger med på utviklingen fremover, og har kilder som NIF og FHI.

 

Med vennlig hilsen

Sigmund Kjos

Styreleder

 

2020-03-13
sigmundkjos

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Frist%20for%20avholdelse%20av%20%C3%83%C2%A5rsm%C3%83%C2%B8ter%20i%20idrettslag%20utsettes%20til%2015.%20juni&utm_content=Frist%20for%20avholdelse%20av%20%C3%83%C2%A5rsm%C3%83%C2%B8ter%20i%20idrettslag%20utsettes%20til%2015.%20juni+94990