Spørsmål og svar til idrettslag vedr koronaviruset

Norges idrettsforbund får mange spørsmål knyttet til bredde- og idrettsarrangment i norsk idrett i forbindelse med virusutbruddet.

2020-03-10
arneborch

I den forbindelse har Idrettsforbundet laget "Spørsmål og Svar" på de vanligste spørsmålene som har dukket opp. I tillegg jobber NIFs juridiske avdeling med å svare opp ytterligere spørsmål som har kommet. Disse vil bli lagt inn på siden så snart de er klare.

Spørsmål og svar ligger nederst på siden

https://fzfkxymj.mnm.as/r/94874/589886185/9208?l=nb-NO