Tiltak vedrørende Koronavirus

Oppdatering etter regjeringens pressekonferanse 12. mars kl 14.00, med oppdatering 13. mars

Vi ønsker å bidra til å redusere smittepredning, og utvider derfor stengningen av ROS Arena til også å gjelde egentrening og møteaktivitet.


ROS Arena holder stengt for all aktivitet inntil videre

2020-03-10
jenslillegraven

På regjeringens pressekonferanse er det informert om at Helsedirektoratet har gjort vedtak om forbud mot "Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs" 

Informasjon fra Helsedirektoratet