INNKALLING ÅRSMØTE 2020

25.MARS KL.1800 ROS ARENA AUDITORIET

2020-02-20
arneborch

Vi innkaller til årsmøte onsdag 25. mars kl.18.00 på ROS Arena - Auditoriet

Saksliste i h.h.t. vedtekter, samt eventuelle innkomne forslag.

 

Saker til årsmøte må være mottatt av hovedstyret senest 11. mars. Sendes på e-post til sigmkjos@online.no, eller til IL ROS Postboks 90, 3430 Spikkestad

 

Hovedstyret