NY INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2019

3.JUNI KL.1800 ROS ARENA AUDITORIET.

OPPRINNELIG BESTEMT ÅRSMØTE BLE MIDLERTIDIG UTSATT PGA KORONA-SITUASJONEN.

NYTT MØTE AVHOLDES IHT ENHVER TIDS GJELDENDE SMITTEVERNSBESTEMMELSER.

2020-02-20
arneborch

Vi innkaller til nytt årsmøte onsdag 3. junikl.18.00 på ROS Arena - Auditoriet

Saksliste i h.h.t. vedtekter.

Håper alt vel med dere :-)

 

Hovedstyret v/leder Sigmund Kjos