TEMAKVELD OM KOSTHOLD OG ANTIDOPING

IL ROS avholdt i går en temakveld i to meget viktige temaer for fotball og håndballungdom fra 05 opp til sr nivå. Totalt ca.180 møtte opp og fikk verdifull informasjon å ta med seg videre fra meget kompetente og dyktige foredragsholdere.

2020-01-29
arneborch

Spis smart» er et foredrag for unge idrettsutøvere i lokale klubber, idrettslag og kretser.
Foredraget er tilpasset både jenter og gutter og handler om hvordan unge idrettsutøvere kan
optimalisere kostholdet sitt for å prestere bedre både i idrett og på skole. Foredraget har en praktisk
tilnærming med fokus på å gi idrettsungdom enkle og praktiske råd som de kan ta med seg i sin
treningshverdag.
Foredraget er basert på nasjonale kostholdsanbefalinger og Olympiatoppens anbefalinger for
idrettsernæring.


Antidoping: Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Mange
blir tatt for doping – hvorfor det?