Folkemøter

Vær med på å utvikle vårt nærdemokrati så skjer det mye i Slemmestad den 27. november. Medborgertorg kommer til Spikkestad etter hvert.

2019-11-21
arneborch