La barnet bli trygg i vannet

Den beste forsikringen mot drukning er å kunne svømme. Når barnet føler seg trygg i vannet, føler også de voksne seg tryggere.

2019-10-22
Linn Krogh Hansen

Vi har denne senhøsten to typer kurs. Den ene er for barn som vil bli kjent med vann for første gang, og det andre er for de som allerede liker seg i vannet, men som ikke føler seg helt sikre på svømmeferdighetene.

Lær å bli glad i vann:

Kurs tirsdager kl 17:30-19:00 fra 12/11 til 17/12. Hev/senk basseng

 Allerede glad i vann, men litt usikker:
 Kurs onsdager kl 17:30 til 19:00 fra 13/11 til 18/12.Skåbasseng
 Kursene går over seks ganger og koster 660,- kroner pr barn.

Inngang til Røykenbadet kommer i tillegg: Reduserte priser på klippekort (10%) og månedskort (15% for deltakere som er med i svømmegruppen)

Påmelding til Una-Lisa på telefon 90504930