Årsmøte IL ROS Håndball

Årsmøtet avholdes i ROS Arena (auditoriet) tirsdag 12. mars 2019 klokken 19.00

2019-02-15
hgjeldokk

Innkalling til årsmøte IL R.O.S. Håndball

 

Årsmøtet avholdes i ROS Arena (auditoriet) tirsdag 12. mars 2019 klokken 19.00.

 

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret v/atle.hellerud@hotmail.com senest 1. mars 2019.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

Regnkap for 2018 vil være tilgjengelig på hjemmesiden (https://ilros.no/Handball.html) senest èn uke før årsmøtet.

 

 

 

Dagsorden:

1. Åpning v/leder

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder og referent

4. Styrets beretning for driftsåret 2018

5. Godkjenning av regnskap for driftsåret 2018

6. Forslag til budsjett 2019

7. Valg

8. Innkomne forslag

 

  

Velkommen til årsmøte!

 

 

Men vennlig hilsen

 

Styret