ROS-nytt nr 3 2018 skal lages :-)

Frist for tekst og bilder er 7. september. Send stoff til Roar Wiik, redaktør i ROS-nytt –
typowiik@gmail.com

2018-08-28
arneborch