Dugnadshjelp for Stafett for livet 17.-19. august 2018

Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor lokalsamfunn går sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft.  ILROS skal bistå under arrangementet og vi trenger frivillige!!!

2018-05-31
hgjeldokk

Stafettforlivet.png

Om Stafett for livet

Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor lokalsamfunn går sammen for å vise sin støtte til dem som er eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk. Dette skjer gjennom en stafett med lag av ulik størrelse, der deltakerne ikke går eller løper mot hverandre, men med hverandre.

 

IL ROS bistår under arrangementet og vi trenger frivillige!!

Som mange av dere allerede er klar over skal Nye Asker kommune arrangere Stafett for livet den 18. og 19. August
2018. Arrangementet gjennomføres ved ROS Arena på Spikkestad. I den forbindelse vil hovedstyret i IL ROS oppfordre
medlemmer/grupper til å stille som frivillig under arrangementet.

Påmelding til dugnad gjøres på følgende side

 

 

Stafettforlivet2.png