Informasjons skriv til lag og medlemmer

Hei.

Som mange av dere allerede er klar over skal Nye Asker
kommune arrangere Stafett for livet den 18. og 19. August
2018. Arrangementet gjennomføres ved ROS Arena på
Spikkestad.

2018-03-14
Webansvarlig

Hei.

Som mange av dere allerede er klar over skal Nye Asker
kommune arrangere Stafett for livet den 18. og 19. August
2018. Arrangementet gjennomføres ved ROS Arena på
Spikkestad.
I den forbindelse vil hovedstyret i IL ROS oppfordre
medlemmer/grupper til å:

  • stille med lag i stafetten
  • ha stands eller oppvisninger for å vise frem sin idrettsgren
  • bidra som frivillig under arrangementet disse dagene

Gi oss gjerne en tilbakemelding om dere som lag eller enkelt
medlemmer ønsker å bidra.
Svar sendes:  stafettleder.Nyeasker@kreftforeningen.no
Del gjerne informasjonen videre.

 
Litt bakgrunnsinfo: 
Stafett For Livet er den norske utgaven av Relay for life. Dette
er ikke et normalt løp hvor den raskeste vinner, men et 24
timers støttearrangement som symboliserer den kampen en
kreftpasient opplever i sitt sykdomsforløp. Den mobiliserer
altså både løpere, tilskuere og hele lokalmiljøet til å sette
fokus på kreftsaken. Dette skjer altså gjennom å arrangere en
lagstafett hvor man veksler mellom å gå eller løp 1 time av
gangen – i 24 timer. Lagene er av ulik størrelse og består som
regel av familie, venner, skoler og bedrifter som melder seg
på og gjennomfører en stafett på et avgrenset område, som
en sportsarena, en park e.l. 
 

«Bak» hvert lag er det en historie, et menneske, som laget vil
støtte eller minnes. Stafett for livet er en positiv arena der
deltakerne kan bidra med sitt personlige engasjement i sitt
eget lokalmiljø. Stafetten vil både være en støtteerklæring til
kreftrammede og samtidig sette søkelyset på bekjempelsen
av kreft i sin helhet. Rundt dem står mange pårørende og
nærstående. Stafett for livet er en unik møteplass for de som
rammes av kreft, deres pårørende og etterlatte. Det er også
en plass for nærstående, kollegaer, medelever og andre som
ønsker å støtte og minnes kreftrammede og kreftsaken.
Stafetten er et fellesskap på tvers av interesser og
aldersgrupper der deltakerne vil kunne oppleve støtte og
felleskap i sitt lokalmiljø.
 

https://vimeo.com/237730305/9aad08b0a1