Innkalling Årsmøte ROS-Hytta 11.04.18 kl.2000 på Grendehuset

Forslag må være sendt til styreleder Egel Holmquist (ege-holm@online.no) inneen 20.03.18.

2018-03-08
arneborch