Årsmøte IL ROS, trykk på les mer og finn Årsmøtedokumenter

Det kalles inn til årsmøte onsdag 27.mars 2019 kl.18.00 i Auditoriet i ROS Arena.

Saker til årsmøte må være mottatt av hovedstyret senest 13. mars. Sendes på e-post til sigmkjos@online.no, eller til IL ROS Postboks 90, 3430 Spikkestad

 Hovedstyret

2018-02-21
arneborch

Saksliste i henhold til vedtektene, samt eventuelle innkomne forslag.

Saker til årsmøte må være mottatt av hovedstyret senest 7.mars. Sendes på mail til sigmkjos@online.no eller til IL ROS, postboks 90, 3430 Spikkestad.

Med vennlig hilsen

Hovedstyret