Innkalling til Årsmøte IL ROS

Vi innkaller til årsmøte onsdag 21.mars 18 kl.18.00 i Auditoriet i ROS Arena.

2018-02-21
arneborch

Saksliste i henhold til vedtektene, samt eventuelle innkomne forslag.

Saker til årsmøte må være mottatt av hovedstyret senest 7.mars. Sendes på mail til sigmkjos@online.no eller til IL ROS, postboks 90, 3430 Spikkestad.

Med vennlig hilsen

Hovedstyret