Idrettens markedspanel

Hei medlemmer av Idrettsklubben Ros!

Idrettsklubben Ros har nå meldt seg inn i Idrettens markedspanel. Ved å melde deg inn i Idrettens markedspanel kan du hjelpe din klubb økonomisk med å svare på korte spørreundersøkelser.

2017-07-25
arneborch

 -  Hver undersøkelse tar i gjennomsnitt ca 5 minutter å svare på. Medlemmene får mail.

-         -  Klubben får 8 kroner per gjennomførte undersøkelse

-         -  Du kan selv velge hvor mange undersøkelser du vil svare på per måned. Velg mellom 1, 3 eller 6 undersøkelser per måned.

  -  Dersom klubben klarer å få 500 personer til å registrere seg og alle disse svarer på én undersøkelse hver, vil klubben få minimum 4000 kr i måneden

-          - Dersom de tar to undersøkelser, det vil si setter av 10 minutter i løpet av en måned vil klubben tjene ca 8000 kr. Det vil si ca 100.000 i året. Derfor vil vi gjerne at du er med å bidrar til klubben din!

-         -Man må ikke være medlem av klubben for å støtte den i Idrettens makredspanel, det vil si at du kan hjelpe klubben med å  rekruttere venner og familie til å svare på de samme undersøkelsene. 

Dette er en form for dugnad hvor du kan bidra akkurat når du har tid, uavhengig av hvor du befinner deg. Last ned Appen OpinionApp, så vil du få spørreundersøkelsene på mobilen. Bruk minimalt med tid og ressurser til å støtte din klubb når det måtte passe deg!
 
 
Meld deg ev inn her; http://www.idrett.no/rik/markedpanelet/pamelding/