Endringer for e-post ilros.no og rosarena.no

Vår leverandør har fornyet e-post tjenesten, og i den forbindelse må vi endre oppsettet for henting og levering av e-post.

2017-05-26
arneborch

På denne siden finner du informasjonen du trenger for å hente e-post via webmail eller via de vanligste e-post programmene:

http://dittegetnettsted.no/il-ros/

Brukernavn er som før lik epost-adressen, og passordet uendret.

Hilsen Kim
webmaster@ilros.no