Ser du denne kontakt webansvarlig av IL ROS.

Nyheter

Til Asker idrettsråd for distribusjon til idrettslagene.

 Regjeringens nye anbefalinger trer i kraft onsdag 20 januar. I tråd med denne kan barn og unge under 20 år i Asker, fra i morgen onsdag 20. januar, gjenoppta idretts- og fritidsaktiviteter både inne og ute. Våre idrettshaller åpner igjen for trening for barne- og ungdomsidretten.

 Asker kommune minner om at lettelsene som gjelder fra onsdag 20. januar er for å lette tiltaksbyrden gjennom å skjerme barn og unge, ikke fordi smittesituasjonen er vesentlig bedre. All aktivitet forutsetter at man følger nasjonale smittevernråd og bransjestandarder/veiledere.  

 For idretten i Asker innebærer dette fra onsdag 20. januar: 

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter, både inne og ute. Kommuneoverlegen anbefaler at en fortsatt holder én meter avstand da smittetrykket fortsatt er betydelig forhøyet i vårt område. Det anbefales, så langt som mulig, å ha faste treningsgrupper, gjerne følge skolekohorter, for å unngå flere kontaktflater enn nødvendig.

 - For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

  • Idrettshallene åpnes for aktiviteter for barn og ungdom med virkning fra og med onsdag 20. januar. Smittevernreglene må følges.
  • Svømmetrening og svømmekurs for barn og unge under 20 år er tillatt, men svømmehallene er fortsatt stengt for publikum og trening for voksne. Dette er vedtatt i forskrift og gjelder inntil videre.
  • SFO-lignende tilbud i privat regi/organisasjoner følger til enhver tid nivået i barneskolene i Asker. Det anbefales en streng gjennomføring på gult nivå.
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Regjeringen har bedt Norges idrettsforbund om å koordinere dette med særforbundene.
  • I Asker er det forskriftsfestet (lovpålagt) for voksne over 12 år å bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde en meter avstand utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. De som trener eller utøver fysisk aktivitet er unntatt. Så lenge vi har forhøyet smitte i Asker slik som nå, anbefaler kommuneoverlegen at trenerne bruker munnbind. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, men kommer i tillegg.  

Vi minner igjen om at regjeringen i hovedsak viderefører de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det er derfor viktig at vi fortsatt holder avstand, vasker hender, holder oss hjemme når vi er syke og følger øvrige smittevernregler.

 

19.01.2021
- arneborch

Spikkestad stadion er sliten og kun spillbar fem måneder i året. Nå drømmer G16-laget om bedre treningsforhold etter at Asker kommune har gitt rammetillatelse for oppgradering av banen.

20.10.2020
- IL ROS

Vårt lokale dekkhotell. Hver kunde gir valgt særidrettsgruppe 20% provisjon.

Klubbens medlemmer får:

- Gratis henting av dekk

- Gratis lagring frem til neste sesong

- Dekkskift, vasking og trygge lagring

- Kontroll av dekk og mønsterdybde

Klikk på "Les mer", så finner du flyeren du trenger.

06.01.2021
- arneborch

 

Friidrettsgruppa melder at friidrettslandslagets langdistanse-stjerne, verdens raskeste ikke-Afrikanske mann på maraton, Norgesrekordholder på 10.000meter og medaljekandidat i OL til sommeren, Sondre Nordstad Moen er klar for IL ROS. 

 

Sondre har kjøpt leilighet på Spikkestad og flyttet inn før jul. Overgangen til IL ROS ble klar fra 1/1. Sondre har meldt overgang fra toppklubben SK Vidar i Oslo. 

04.01.2021
- arneborch

IL ROS ønsker å ta ett utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til alle barn og unge i nærmiljøet. 

Vårt Aktive Lokalsamfunn prosjekt er ett samarbeid mellom IL ROS, Spikkestad Ungdomsskole, Spikkestad Barneskole og Hyggen Barneskole. 

Robin Jordalen er ansatt som aktivitetsleder for å jobbe både ut mot og på skolene og for IL ROS. Han tiltrer stillingen 1. januar 2021 og vi ønsker ham velkommen på laget.

 

 

17.12.2020
- arneborch

Mange barn og unge er ikke med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Asker idrettsråd vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelsen skal ikke begrenses av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige ferdigheter. Derfor satt man i 2017 i gang med prosjektet Aktivitetsguide.

Hva er en aktivitetsguide?

17.12.2020
- arneborch

Vi har mottatt vedlagte retningslinjer fra Asker Idrettsråd etter siste Formannskapsmøte Asker Kommune.

IL ROS hovedstyre har vedtatt å følge Asker Kommunes til enhver tid gjeldende regler .

09.12.2020
- arneborch

Klikk på linken og se film:

Film på Facebook

29.10.2020
- tonesundby

IL ROS har de siste 10 årene opplevd en stor medlemsvekst, og kapasiteten er sprengt for flere idretter. For å kunne tilby gode aktiviteter for barn og unge har vi jobbet siden 2017 med planene om utvidelse av ROS Arena og oppgradering av Spikkestad Stadion med ny kunstgressbane. IL ROS har to siste årene arbeidet videre med planene, og fått gode innspill som er inkludert i prosjektet til det beste for utøvere og nærmiljø. I denne artikkelen finner du mer informasjon om prosjektet.

12.10.2020
- Idrettslaget R.O.S

Torsdag 8. oktober kl 18 starter skilek opp på skihytta på Spikkestad.

Vi åpner nå opp for at alle fom 1. klasse tom 5. klasse kan delta også før snøen har kommet.

Skilek er trening ute i skogen med eller uten ski på beina, -hvor lek, balanse og morro er i hovedfokus.

Det er bare å møte opp eller kontakt gjerne Tone Sundby ved spørsmål, ski@ilros.no, tlf: 97014569.

 

02.10.2020
- tonesundby