Ser du denne kontakt webansvarlig av IL ROS.

Nyheter

Oppdatering etter regjeringens pressekonferanse 12. mars kl 14.00, med oppdatering 13. mars

Vi ønsker å bidra til å redusere smittepredning, og utvider derfor stengningen av ROS Arena til også å gjelde egentrening og møteaktivitet.


ROS Arena holder stengt for all aktivitet inntil videre

10.03.2020
- jenslillegraven

Det er mange i Norge som sliter mer enn idrettslagene. Men idretten er ikke uberørt av korona-krisen. I løpet av fredag kveld og lørdag formiddag besvarte over 500 idrettslag i Viken en undersøkelse gjennomført av Viken idrettskrets. Den kan gi indikasjoner på hvordan idrettslagene opplever situasjonen.  

Undersøkelsen gjennomførtes i forbindelse med at Idrettsforbundet den 25. mars sendt et brev til regjeringen med forslag til ytterligere tiltak. Brevet foreslo: 

  1. Full momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2018 og 2019.  
  1. At myndighetene ber kommuner og fylkeskommuner om å frafalle leiekrav. 

     1.En rentekompensasjonsordning for anlegg eid av idrettslag.

01.04.2020
- arneborch

Men det er helt sikkert verdt ventetiden. Samle stoff så lenge.

27.03.2020
- arneborch

Skulle vært 24.3. Nytt tidspunkt kommer.

23.03.2020
- arneborch

Hei alle,

Dette kommer ikke som en overraskelse for noen av dere. Hovedstyre har tett kontakt med Idrettskretsen om årsmøter.

 

Hovedstyret utsetter vårt planlagte årsmøte inntil videre.

Vi følger med på utviklingen fremover, og har kilder som NIF og FHI.

 

Med vennlig hilsen

Sigmund Kjos

Styreleder

 

13.03.2020
- sigmundkjos

Norges idrettsforbund får mange spørsmål knyttet til bredde- og idrettsarrangment i norsk idrett i forbindelse med virusutbruddet.

10.03.2020
- arneborch

Her finner du en hygieneplakat som kan benyttes ifm arrangementer. Denne fikk ROS Håndball fra Kommunelegen ifm helgens cuper.

09.03.2020
- arneborch

25.MARS KL.1800 ROS ARENA AUDITORIET

20.02.2020
- arneborch

Du vet du kan lese bladene digitalt? Se i vertikalmenyen til venstre.

 

06.02.2020
- arneborch

IL ROS avholdt i går en temakveld i to meget viktige temaer for fotball og håndballungdom fra 05 opp til sr nivå. Totalt ca.180 møtte opp og fikk verdifull informasjon å ta med seg videre fra meget kompetente og dyktige foredragsholdere.

29.01.2020
- arneborch

Takket være fem unge gutter i Asker får Henrik Ingebrigtsen et barneløp til sin ære: – Det blir kult at han kommer hit

16.01.2020
- arneborch