Regler for trening i ROS Arena

Det skal ikke være andre til stede i hallen enn de som tilhører den treningsgruppen (håndball/turn/boksing/andre) som skal trene. Eventuelle møter MÅ registreres i kalender eventuelt reserveres av driftsleder

2020-09-03
arneborch

 

Det skal ikke være andre til stede i hallen enn de som tilhører den treningsgruppen (håndball/turn/boksing/andre) som skal trene. Eventuelle møter MÅ registreres i kalender eventuelt reserveres av driftsleder.

 

Deltagerlister skal føres for hver trening/hvert møte, og oppbevares av trener/møteleder i minimum 10 dager.

 

Hallen er betjent med hallvakt mandag til og med torsdag mellom 16.45 og 21.15. Det vil foreløpig ikke være åpen kiosk.

 

Alle utøvere og trenere benytter hovedinngang ved ankomst. Utøvere venter utenfor til de blir hentet av trener og benytter inngang gjennom garderobe 1 og håndball gjennom garderobe 2 – husk håndvask. Utøvere som benytter speilsal går direkte til salen og benytter HC toalettet til håndvask.

 

Det skal ikke være mer enn ett parti/lag inne i hallen av gangen. Nye utøvere (håndballag) venter i barfotgangen mellom garderober og hall til hallen er ledig. Alt personlig utstyr tas med inn i hallen og oppbevares i treningsbag.

 

Når trening er over forlates hallen utenom garderobegangen og ut hovedinngang. For turn gjelder utgang via nødutgang.

 

Ovennevnte er helt nødvendig for å imøtekomme de krav som gjelder for smittevern.

 

For øvrig gjelder instrukser utarbeidet av hvert enkelt særforbund.

 

 

Lag/grupper som ikke overholder ovennevnte kan bli bortvist fra hallen og miste treningstid.

Vi har alle et ansvar for å kunne bidra til smittesporing ved et eventuelt utbrudd i forbindelse med våre aktiviteter.

 

For håndballen vil ovennevnte også kunne gjennomføres i øvrige haller vi benytter oss av.