Protokoll fra årsmøte 2020

Årsmøte ble avholdt i ROS arena 5. mars. 

2020-03-11
karikleven

6 nye styremedlemmer ble valgt inn. Vi ønsker velkommen til Line Andersen, Mariann Bjønnes Hansen, Robert Furuhaug og Magnus Hagen.

I dokumentet vedlagt kan du lese protokollen fra årsmøtet.