Direktesport fra ROS arena

Spennende samarbeid med RHA muliggjør streaming av håndballkamper.

2019-11-21
karikleven

I forbindelse med en ny samarbeidsavtale med Røyken og Hurum Avis kommer ROS håndball til å legge til rette for og bidra i forbindelse med RHAs streaming (direkte overføring) av kamper i ROS Arena. Bistanden kan være å stille med kommentatorer til kampene som overføres eller bistå teknisk med utstyret fra RHA.

ROS Håndball er en klubb for alle, som ønsker å gi et godt breddetilbud, og sikre at alle som ønsker det kan satse. Røyken og Hurums Avis er lokalavisa for Røyken og Hurum kommuner og etter hvert for nye Asker. RHA har til hensikt å spre lokale nyheter, skape engasjement og gi innbyggerne i kommunene oppdatert informasjon i. Avtalens intensjon er generelt å fremme interessen for håndball samt øke kvaliteten på tilbudet for alle de aktive. RHA ønsker på sin side å oppfattes som en positiv bidragsyter.

Målet for samarbeidet er å øke antall abonnenter, synlighet og omdømme for RHA og kunnskapen om ROS Håndball i lokalsamfunnet. RHA blir en viktig partner i ROS Håndballs arbeid for å bli et mer attraktivt sponsorobjekt for øvrige sponsorer og bidragsytere.

 

Se Direktesport