Visjon og verdier

Visjon: Sammen for livslang aktivitetsglede

Verdier: Respekt, Omsorg og Samarbeid (og selvfølgelig: ROS til alle)

Strategi: Et morsomt og utfordrende aktivitetstilbud til alle.

 

IL R.O.S. Håndball er en stor håndballklubb i vår region. Vi har pr i dag 259 aktive spillere i aldersgruppen 7 til 15 år fordelt på 17 lag. I tillegg har vi et godt tilbud til utviklingshemmede, med eget lag i Sør-Norge serien.

Apparatet rundt de aktive spillerne består av et styre bestående av 7 personer, 3 i sportslig utvalg (SU), 1 sponsoransvarlig, totalt 27 trenere med god kompetanse, 34 lagledere, 18 dommere  og 10 barnekampledere.

Følg oss på Facebook

 

Sportsplan

Vår sportsplan ble revidert i januar 2019 og vi oppfordrer alle trenere, lagledere, spillere og foreldre å gjøre seg kjent med innholdet og forholde seg til dens retningslinjer.

Her kan du lese sportsplanen

 

 

Vedtekter

(Vedtatt av årsmøtet 18. mars 2013).
Lov for idrettslaget  R.O.S., stiftet 20. mars 1963 etter sammenslåing av Spikkestad Idrettsforening (stiftet 6. februar 1919) og Røyken Idrettsforening (stiftet 16. september 1932) godkjent av Buskerud idrettskrets den 20. mars 2013.  

Vedtekter.docx

 

Valgkomite

 

Valgkomiteen består av laglederne for alle lagene i klubben. Valgkomiteen ledes av laglederen for jente- eller guttelaget som fyller 14 år i året som årsmøtet avholdes.

Styret informerer valgkomiteens leder om hvem av styremedlemmene som er på valg på kommende årsmøte. Det er valgkomiteens oppgave å foreslå styremedlemmer til å fylle posisjoner som er på valg. Valgkomiteen skal spørre styremedlemmer som er på valg om de ønsker gjenvalg. Dersom styremedlemmene svarer bekreftende på det, er det opp til valgkomiteen om de vil innstille vedkommende for en ny periode.

Dersom valgkomiteen ønsker utskiftinger i styret, skal sittende styre informeres om dette i god tid før årsmøtet. Valgkomiteens leder må stille på årsmøtet.
Prioriteringsrekkefølge:

  1. Spør sittende styremedlemmer om de ønsker gjenvalg
  2. Vurder om dere ønsker at de skal fortsette
  3. Informer styret om avgjørelsen i punkt 2
  4. Hvis utskiftninger ønskes, innhent nye navn
  5. Legg frem forslag til nytt styre på årsmøtet. Dette skal gjøres enten det blir utskiftninger eller ikke.

Valgkomiteen bør ha sitt første møte i god tid før årsmøtet slik at innstilling er klar i god tid.

På årsmøtet er fremgangsmåten ved valget som følger:

  • Leder og nestleder velges hver for seg
  • Øvrige styremedlemmer velges samlet.
  • Alle velges for to år med mindre annet blir bestemt.

 

Årsmøte

Her finner der forslag til årsberetning for IL R.O.S Håndball

Årsmøte avholdes en gang pr år

  • Årsberetning
  • Balanse
  • Resultatregnskap

 

hgjeldokk 2017-09-21 11:46:29

Kontaktinformasjon ROS Håndball

 

Navn E-post Mobil
Styret    
(leder)  Vakant
   
Ine-Merete Hansen
inemhan@gmail.com 951 35 291
Jørn Hogseth jorn.hogseth@gmail.com 913 09 209
Line Andersen danskeline@gmail.com 95940840
Mariann Bjønnes Hansen marianbhansen@hotmail.com   90822466
Robert Furuhaug  robert@furuhaug.org  92411103
Sølvi Male solvi22@gmail.com 91125975
Vivian Sand Johannesen

vivian.sand.johannessen@gmail.com

936 31 565
Magnus Hagen

magmyrhag@gmail.com

97088230
Sportslig utvalg
     
Alexander Christensen alexander.christiansen@handball.no     901 77 369
Henrik Tobiassen henrik.t.tobiassen@hotmail.com  932 05 053
Rune Brasetvik rune.b@wiig.no  934 64 664

 

 

Fordeling av oppgaver i håndballstyre:

Rolle

Ansvarlig

Web-ansvarlig

Arne

Økonomiansvarlig

Ine

Materialforvalter

Ine

Medlemsregister - fakturering

Ine

Sportsadmin

Ine

Dommeroppfølging – rekrutering, kamper, cuper,

Skaffe dommere til mini og aktivitetsturneringer

Robert

Magnus

Dommerregninger

Jørn

Magnus

Laglederkontakt

Vivian

TA (Turnerings admin)

Vivian

Sekretær

Marian

Politiattester

Marian

Vivian

Rekrutering

Jørn

Line

Håndballskole

Jørn

Line

Marian

Arrangementer (kamper, mini og aktivitetsturneringer)

Vivian

Kiosk ansvarlig/gruppe

-          Rutiner

-          Innkjøp

-          haller

Sølvi

Line

Atle

Hallvaktansvarlig (kamper og ukedager)

Banedagboka, pakking av hall

Janne

Kontakt Region sør

Vivian

Sølvi

Kontakt HS/AIR

Ine

Klubbhåndbok

Jørn

Alle

Facebook

Vivian

 

Nyheter

16.02.2021

 

Årsmøtet avholdes i Auditoriet i ROS Arena  torsdag 4. mars 2021 klokken 19.00 med nødvendige smittevernstiltak. Som følge av dette blir det ingen bevertning.

Innkalling til årsmøte IL R.pdf

Innkomne forslag.docx

Resultatregnskap - 2020 avdeling Håndball(3) sammenlignet med budsjett (4).pdf

Arsberetning 2020 endelig.docx

Budsjett Håndball 2021.pdf

06.01.2021

Vårt lokale dekkhotell. Hver kunde gir valgt særidrettsgruppe 20% provisjon.

Klubbens medlemmer får:

- Gratis henting av dekk

- Gratis lagring frem til neste sesong

- Dekkskift, vasking og trygge lagring

- Kontroll av dekk og mønsterdybde

Klikk på "Les mer", så finner du flyeren du trenger.

11.11.2020

Det er laget instrukser for bruk av de ulike hallene.

Klikk på "Les mer"

15.09.2020

Pga en uoversiktlig Korona-situasjon har styret i IL ROS beslutett å innstille all ROS aktivitet i ROS Arena og andre haller ut uke 44.

Mer info på www.ilros.no.

Når det åpnes igjen vil følgende gjelde:

Grunnet covid-19, smittevern og avstandsregler gjelder følgende i ROS Arena:

 

 

 

03.09.2020

Det skal ikke være andre til stede i hallen enn de som tilhører den treningsgruppen (håndball/turn/boksing/andre) som skal trene. Eventuelle møter MÅ registreres i kalender eventuelt reserveres av driftsleder

11.03.2020

ROS håndball følger oppfordringer fra Norges Håndballforbund. 

Norges Håndballforbund har i lys av signalene fra FHI vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars. Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser - med unntak av REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet.

11.03.2020

Årsmøte ble avholdt i ROS arena 5. mars. 

21.11.2019

Spennende samarbeid med RHA muliggjør streaming av håndballkamper.

21.11.2019

Håndballstyret er glad for å informere om at sportslig utvalg nå blir styrket med flere ressurser som ønsker å arbeide for utvikling av klubben og felleskapet.

25.08.2019

Det store laget av frivillige, lagledere, trenere, styremedlemmer og spesielt sportslig utvalg gjør en stor innsats for å sikre håndballspillere i klubben gode utviklingsmuligher.

04.09.2018

ROS Håndball har i samarbeid med selskapet Explendo etablert ROS Håndball nettbutikk hvor en kan kjøpe nødvendigutstyr fra f.eks KlubbPro, men også "støtt klubben produkter".

04.05.2018

ROS Håndball styret har vedtatt å endre shortsfarge (hvit shorts erstattes av svart shorts)

07.09.2017

Bonden Thor grillet mais og solgte dette til inntekt for ROS Håndball under årets versjon av Røykenmila