henrikto 2017-02-10 15:55:40

Sportsplan

Revidert januar 2019 

1. OVERORDNET SPORTSPLAN  

IL ROS har som overordnet verdigrunnlag å gi samtlige utøvere

Respekt, Omsorg og Samhold.

Klubben skal ha det beste tilbudet til ALLE.

Både de som vil satse stort og de som har mindre ambisjoner.

Ambisjoner, utvikling og målsetninger endres ofte hos spillere med årene.  

  

Felles: Trenere ansettes og godtgjøres av klubben. En trener pr 14 spillere. Trenere rekrutteres fra foreldregruppa eller blant eldre spillere i klubben. Påmelding til seriespill gjøres av klubben innen 1.  mai for påfølgende sesong. Påmelding til mini/aktivitetsturneringer gjøres til klubbens valgte representant (lagleder) i forkant av hver turnering.    

G/J 6-8 år:   Klubben etablerer rene gutte- og jentelag i løpet av 1. trinn på barneskolen. Lagene trener en time pr uke i hall, på ½ bane. Ved flere en 12 spillere kan det gis tilbud om hel bane. Der det er hensiktsmessig vil treningene legges til SFO tiden. Lagene deltar i miniturneringer i regi av Region Sør. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 9-10 år:   Lagene trener en økt per uke av 1,5 time pr uke i hall på hel bane ved flere en 12 spillere, ved færre spillere søker man å dele hall med et egnet lag for samarbeide. Det gis mulighet til å trene økt nr 2 pr uke i gymsal eller annen udisponert tid. Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 11-12 år:   Lagene trener to økter per uke i hall av 1,5 time. Ved færre enn 14 spillere kan forventes en økt på halv bane og en økt på halv bane. Ved flere en 14 spillere kan man forvente to ganger med hel bane.  Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 13-15 år:   Lagene trener 3 ganger pr uke i hall av 1,5 time. I utgangspunktet kan man forvente 50% av tiden på hel bane og 50% på hall bane. Ved flere en 14 spillere kan man forvente to ganger med hel bane.   Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen og Region Sør Cup. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 16-18 år:   Klubben ønsker at lagene hvert år deltar i landsomfattende serier, h.h.v. Bring-serien for G/J 16 år og Lerøy-serien for G/J 18. Antall treningsøkter per uke sees i sammenheng med ambisjonsnivået for laget og fastsettes av de respektive styringsgruppene i forkant av hver sesong. Fokusområder i kamp og på trening er gitt i kapittel 2.   

Dame og herre senior:  Målsetninger og ambisjonsnivå for lagene settes årlig av styringsgruppene, for hhv. dame og herre, og  utformes på bakgrunn av føringer fra styret og SU, samt innspill fra spillergruppene.

 

2. FOKUSOMRÅDER

Det er utviklet fokusområder for følgende områder (klikk på lenken for å se innholdet) 

 

Fokusområder for spillere i alder 6 - 12 år.png

Fokusområder for spillere i alder 13 - 14 år.png

Fokusområder for spillere i alder 15 - 18 år.png

Fokusområder/spesifikk sportsplan for herrer og damer senior utarbeides av trenerene isamarbeid med og de respektive styringsgruppene, og godkjennes av SU og styret.

 

3. RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING  

 I IL ROS kan hospitering i særskilte tilfelle forekomme fra J/G12 til J/G14 år. 
 
Hospiteringsreglene gir mulighet for at spillere med særskilt gode ferdigheter, holdninger og treningsiver kan trene med en eldre årsklasse.
 
Hensikten med hospitering er for å utvikle spillere ved å gi dem utfordringer utover det de normalt får i sin egen treningsgruppe. Hospitering skal primært være trening.
 
Spillere kan hospitere opp maksimalt to årsklasser, men da på det nivået som er riktig for dem. Det er hovedtreners ansvar å tilpasse belastningsmengden for spilleren. 
 
Eventuell hospitering skal være avtalt og avklart mellom de berørte lags hovedtrenere. Hospitering skal også være avklart med spillerens foreldre. All kommunikasjon til spilleren skal gå gjennom spillerens hovedtrener.

Plan for hospitering skal forelegges skriftlig og godkjennes av sportslig koordinator og gjelder for en sesong av gangen.
 
 

4. PERMANENT FLYTTING AV SPILLERE TIL ELDRE ÅRSKLASSER

Permanent oppflytting av spiller til eldre årsklasser benyttes unntaksvis og er ett virkemiddel man kan bruke hvis Sportslig Utvalg i samarbeid med hovedtrener mener at dette er til beste for den enkeltes spillers utvikling. 
 
En spiller kan løftes opp av sportslige og sosiale årsaker. En spiller kan maksimalt flyttes opp permanent to årsklasser. Flytting til eldre årsklasser vedtas av styret etter at Sportslig Utvalg har foretatt en vurdering av saken og fremlagt beslutningsnotat til styret. Trenere på avgivende og mottakende lag skal ha blitt involvert og deres uttalelser skal veie tungt i avgjørelsen styret beslutter. 
 
Frist for eventuelle beslutninger om permanent flytting er på våren i forkant av seriepåmelding.

 

5. ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart.png

Her kan du laste ned en pdf versjon av hele sportsplanen.

Sportsplan IL ROS Håndball

 

Nyheter

21.01.2022

IL ROS viderefører suksessen fra tidligere år og arrangerer i samarbeid med Norges Håndballforbund og REMA1000 håndballskole i vinterferien. 

 

IL ROS Håndball står for gjennomføringen av REMA 1000 Håndballskolen som gjennomføres 3 dager i skolens vinterferie 2022.

 

I ROS Arena fra 09.00-15.00 tirsdag 22.feb, onsdag 23.feb og torsdag 24.feb.  

 

Påmelding: Påmeldingsskjema til IL ROS

 

Pris: kr.750,- (Inkludert er mye moro, lunsj, egen ball, t-skjorte og diplom)

 

13.01.2022

Det innkalles til Årlig Møte IL ROS Håndball.

Tid: 3.mars 22 kl.1830

Sted: Møterommet IL ROS Arena

Dokumenter legges ut etterhvert

09.12.2021

Det er trangt og umulig med metern i passasjen. Derfor gjennomfører vi følgende til situasjonen/reglene endrer seg:

  1. Utgående parti er ute av hallen i tide,
  2. Nytt parti venter med å gå inn
  3. Ingen oppholder seg unødvendig i inngangspartiet. (Bruk ev maske)

 

18.09.2021

Gladmelding til alle barn og unge i Asker mellom 6 og 18 år. Laster du ned kommunens AiA-app, får barna 1 000 kroner hver i halvåret til organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg får de rabatt på enkeltaktiviteter, tilgang til gratisaktiviteter og oversikt over aktiviteter og arrangementer for store og små.

Les mer om AiA her: Hvaskjeriasker

Det er mulig å delbetale for aktivitetene til IL ROS direkte i appen.

25.08.2019

Det store laget av frivillige, lagledere, trenere, styremedlemmer og spesielt sportslig utvalg gjør en stor innsats for å sikre håndballspillere i klubben gode utviklingsmuligher.