henrikto 2017-02-10 15:55:40

Sportsplan

Revidert januar 2019 

1. OVERORDNET SPORTSPLAN  

IL ROS har som overordnet verdigrunnlag å gi samtlige utøvere

Respekt, Omsorg og Samhold.

Klubben skal ha det beste tilbudet til ALLE.

Både de som vil satse stort og de som har mindre ambisjoner.

Ambisjoner, utvikling og målsetninger endres ofte hos spillere med årene.  

  

Felles: Trenere ansettes og godtgjøres av klubben. En trener pr 14 spillere. Trenere rekrutteres fra foreldregruppa eller blant eldre spillere i klubben. Påmelding til seriespill gjøres av klubben innen 1.  mai for påfølgende sesong. Påmelding til mini/aktivitetsturneringer gjøres til klubbens valgte representant (lagleder) i forkant av hver turnering.    

G/J 6-8 år:   Klubben etablerer rene gutte- og jentelag i løpet av 1. trinn på barneskolen. Lagene trener en time pr uke i hall, på ½ bane. Ved flere en 12 spillere kan det gis tilbud om hel bane. Der det er hensiktsmessig vil treningene legges til SFO tiden. Lagene deltar i miniturneringer i regi av Region Sør. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 9-10 år:   Lagene trener en økt per uke av 1,5 time pr uke i hall på hel bane ved flere en 12 spillere, ved færre spillere søker man å dele hall med et egnet lag for samarbeide. Det gis mulighet til å trene økt nr 2 pr uke i gymsal eller annen udisponert tid. Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 11-12 år:   Lagene trener to økter per uke i hall av 1,5 time. Ved færre enn 14 spillere kan forventes en økt på halv bane og en økt på halv bane. Ved flere en 14 spillere kan man forvente to ganger med hel bane.  Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 13-15 år:   Lagene trener 3 ganger pr uke i hall av 1,5 time. I utgangspunktet kan man forvente 50% av tiden på hel bane og 50% på hall bane. Ved flere en 14 spillere kan man forvente to ganger med hel bane.   Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen og Region Sør Cup. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 16-18 år:   Klubben ønsker at lagene hvert år deltar i landsomfattende serier, h.h.v. Bring-serien for G/J 16 år og Lerøy-serien for G/J 18. Antall treningsøkter per uke sees i sammenheng med ambisjonsnivået for laget og fastsettes av de respektive styringsgruppene i forkant av hver sesong. Fokusområder i kamp og på trening er gitt i kapittel 2.   

Dame og herre senior:  Målsetninger og ambisjonsnivå for lagene settes årlig av styringsgruppene, for hhv. dame og herre, og  utformes på bakgrunn av føringer fra styret og SU, samt innspill fra spillergruppene.

 

2. FOKUSOMRÅDER

Det er utviklet fokusområder for følgende områder (klikk på lenken for å se innholdet) 

 

Fokusområder for spillere i alder 6 - 12 år.png

Fokusområder for spillere i alder 13 - 14 år.png

Fokusområder for spillere i alder 15 - 18 år.png

Fokusområder/spesifikk sportsplan for herrer og damer senior utarbeides av trenerene isamarbeid med og de respektive styringsgruppene, og godkjennes av SU og styret.

 

3. RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING  

 I IL ROS kan hospitering i særskilte tilfelle forekomme fra J/G12 til J/G14 år. 
 
Hospiteringsreglene gir mulighet for at spillere med særskilt gode ferdigheter, holdninger og treningsiver kan trene med en eldre årsklasse.
 
Hensikten med hospitering er for å utvikle spillere ved å gi dem utfordringer utover det de normalt får i sin egen treningsgruppe. Hospitering skal primært være trening.
 
Spillere kan hospitere opp maksimalt to årsklasser, men da på det nivået som er riktig for dem. Det er hovedtreners ansvar å tilpasse belastningsmengden for spilleren. 
 
Eventuell hospitering skal være avtalt og avklart mellom de berørte lags hovedtrenere. Hospitering skal også være avklart med spillerens foreldre. All kommunikasjon til spilleren skal gå gjennom spillerens hovedtrener.

Plan for hospitering skal forelegges skriftlig og godkjennes av sportslig koordinator og gjelder for en sesong av gangen.
 
 

4. PERMANENT FLYTTING AV SPILLERE TIL ELDRE ÅRSKLASSER

Permanent oppflytting av spiller til eldre årsklasser benyttes unntaksvis og er ett virkemiddel man kan bruke hvis Sportslig Utvalg i samarbeid med hovedtrener mener at dette er til beste for den enkeltes spillers utvikling. 
 
En spiller kan løftes opp av sportslige og sosiale årsaker. En spiller kan maksimalt flyttes opp permanent to årsklasser. Flytting til eldre årsklasser vedtas av styret etter at Sportslig Utvalg har foretatt en vurdering av saken og fremlagt beslutningsnotat til styret. Trenere på avgivende og mottakende lag skal ha blitt involvert og deres uttalelser skal veie tungt i avgjørelsen styret beslutter. 
 
Frist for eventuelle beslutninger om permanent flytting er på våren i forkant av seriepåmelding.

 

5. ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart.png

Her kan du laste ned en pdf versjon av hele sportsplanen.

Sportsplan IL ROS Håndball

 

Nyheter

16.02.2021

 

Årsmøtet avholdes i Auditoriet i ROS Arena  torsdag 4. mars 2021 klokken 19.00 med nødvendige smittevernstiltak. Som følge av dette blir det ingen bevertning.

Innkalling til årsmøte IL R.pdf

Innkomne forslag.docx

Resultatregnskap - 2020 avdeling Håndball(3) sammenlignet med budsjett (4).pdf

Arsberetning 2020 endelig.docx

Budsjett Håndball 2021.pdf

06.01.2021

Vårt lokale dekkhotell. Hver kunde gir valgt særidrettsgruppe 20% provisjon.

Klubbens medlemmer får:

- Gratis henting av dekk

- Gratis lagring frem til neste sesong

- Dekkskift, vasking og trygge lagring

- Kontroll av dekk og mønsterdybde

Klikk på "Les mer", så finner du flyeren du trenger.

11.11.2020

Det er laget instrukser for bruk av de ulike hallene.

Klikk på "Les mer"

15.09.2020

Pga en uoversiktlig Korona-situasjon har styret i IL ROS beslutett å innstille all ROS aktivitet i ROS Arena og andre haller ut uke 44.

Mer info på www.ilros.no.

Når det åpnes igjen vil følgende gjelde:

Grunnet covid-19, smittevern og avstandsregler gjelder følgende i ROS Arena:

 

 

 

03.09.2020

Det skal ikke være andre til stede i hallen enn de som tilhører den treningsgruppen (håndball/turn/boksing/andre) som skal trene. Eventuelle møter MÅ registreres i kalender eventuelt reserveres av driftsleder

11.03.2020

ROS håndball følger oppfordringer fra Norges Håndballforbund. 

Norges Håndballforbund har i lys av signalene fra FHI vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars. Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser - med unntak av REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet.

11.03.2020

Årsmøte ble avholdt i ROS arena 5. mars. 

21.11.2019

Spennende samarbeid med RHA muliggjør streaming av håndballkamper.

21.11.2019

Håndballstyret er glad for å informere om at sportslig utvalg nå blir styrket med flere ressurser som ønsker å arbeide for utvikling av klubben og felleskapet.

25.08.2019

Det store laget av frivillige, lagledere, trenere, styremedlemmer og spesielt sportslig utvalg gjør en stor innsats for å sikre håndballspillere i klubben gode utviklingsmuligher.

04.09.2018

ROS Håndball har i samarbeid med selskapet Explendo etablert ROS Håndball nettbutikk hvor en kan kjøpe nødvendigutstyr fra f.eks KlubbPro, men også "støtt klubben produkter".

04.05.2018

ROS Håndball styret har vedtatt å endre shortsfarge (hvit shorts erstattes av svart shorts)

07.09.2017

Bonden Thor grillet mais og solgte dette til inntekt for ROS Håndball under årets versjon av Røykenmila