henrikto 2017-02-10 15:55:40

Sportsplan

Revidert januar 2019 

1. OVERORDNET SPORTSPLAN  

IL ROS har som overordnet verdigrunnlag å gi samtlige utøvere

Respekt, Omsorg og Samhold.

Klubben skal ha det beste tilbudet til ALLE.

Både de som vil satse stort og de som har mindre ambisjoner.

Ambisjoner, utvikling og målsetninger endres ofte hos spillere med årene.  

  

Felles: Trenere ansettes og godtgjøres av klubben. En trener pr 14 spillere. Trenere rekrutteres fra foreldregruppa eller blant eldre spillere i klubben. Påmelding til seriespill gjøres av klubben innen 1.  mai for påfølgende sesong. Påmelding til mini/aktivitetsturneringer gjøres til klubbens valgte representant (lagleder) i forkant av hver turnering.    

G/J 6-8 år:   Klubben etablerer rene gutte- og jentelag i løpet av 1. trinn på barneskolen. Lagene trener en time pr uke i hall, på ½ bane. Ved flere en 12 spillere kan det gis tilbud om hel bane. Der det er hensiktsmessig vil treningene legges til SFO tiden. Lagene deltar i miniturneringer i regi av Region Sør. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 9-10 år:   Lagene trener en økt per uke av 1,5 time pr uke i hall på hel bane ved flere en 12 spillere, ved færre spillere søker man å dele hall med et egnet lag for samarbeide. Det gis mulighet til å trene økt nr 2 pr uke i gymsal eller annen udisponert tid. Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 11-12 år:   Lagene trener to økter per uke i hall av 1,5 time. Ved færre enn 14 spillere kan forventes en økt på halv bane og en økt på halv bane. Ved flere en 14 spillere kan man forvente to ganger med hel bane.  Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 13-15 år:   Lagene trener 3 ganger pr uke i hall av 1,5 time. I utgangspunktet kan man forvente 50% av tiden på hel bane og 50% på hall bane. Ved flere en 14 spillere kan man forvente to ganger med hel bane.   Det er ønskelig at lagene deltar på cup med overnatting på vårsesongen og Region Sør Cup. Fokusområder i kamp og  på trening er gitt i kapittel 2.   

G/J 16-18 år:   Klubben ønsker at lagene hvert år deltar i landsomfattende serier, h.h.v. Bring-serien for G/J 16 år og Lerøy-serien for G/J 18. Antall treningsøkter per uke sees i sammenheng med ambisjonsnivået for laget og fastsettes av de respektive styringsgruppene i forkant av hver sesong. Fokusområder i kamp og på trening er gitt i kapittel 2.   

Dame og herre senior:  Målsetninger og ambisjonsnivå for lagene settes årlig av styringsgruppene, for hhv. dame og herre, og  utformes på bakgrunn av føringer fra styret og SU, samt innspill fra spillergruppene.

 

2. FOKUSOMRÅDER

Det er utviklet fokusområder for følgende områder (klikk på lenken for å se innholdet) 

 

Fokusområder for spillere i alder 6 - 12 år.png

Fokusområder for spillere i alder 13 - 14 år.png

Fokusområder for spillere i alder 15 - 18 år.png

Fokusområder/spesifikk sportsplan for herrer og damer senior utarbeides av trenerene isamarbeid med og de respektive styringsgruppene, og godkjennes av SU og styret.

 

3. RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING  

 I IL ROS kan hospitering i særskilte tilfelle forekomme fra J/G12 til J/G14 år. 
 
Hospiteringsreglene gir mulighet for at spillere med særskilt gode ferdigheter, holdninger og treningsiver kan trene med en eldre årsklasse.
 
Hensikten med hospitering er for å utvikle spillere ved å gi dem utfordringer utover det de normalt får i sin egen treningsgruppe. Hospitering skal primært være trening.
 
Spillere kan hospitere opp maksimalt to årsklasser, men da på det nivået som er riktig for dem. Det er hovedtreners ansvar å tilpasse belastningsmengden for spilleren. 
 
Eventuell hospitering skal være avtalt og avklart mellom de berørte lags hovedtrenere. Hospitering skal også være avklart med spillerens foreldre. All kommunikasjon til spilleren skal gå gjennom spillerens hovedtrener.

Plan for hospitering skal forelegges skriftlig og godkjennes av sportslig koordinator og gjelder for en sesong av gangen.
 
 

4. PERMANENT FLYTTING AV SPILLERE TIL ELDRE ÅRSKLASSER

Permanent oppflytting av spiller til eldre årsklasser benyttes unntaksvis og er ett virkemiddel man kan bruke hvis Sportslig Utvalg i samarbeid med hovedtrener mener at dette er til beste for den enkeltes spillers utvikling. 
 
En spiller kan løftes opp av sportslige og sosiale årsaker. En spiller kan maksimalt flyttes opp permanent to årsklasser. Flytting til eldre årsklasser vedtas av styret etter at Sportslig Utvalg har foretatt en vurdering av saken og fremlagt beslutningsnotat til styret. Trenere på avgivende og mottakende lag skal ha blitt involvert og deres uttalelser skal veie tungt i avgjørelsen styret beslutter. 
 
Frist for eventuelle beslutninger om permanent flytting er på våren i forkant av seriepåmelding.

 

5. ORGANISASJONSKART

Organisasjonskart.png

Her kan du laste ned en pdf versjon av hele sportsplanen.

Sportsplan IL ROS Håndball

 

Nyheter

27.08.2019

Det blir en spennende helg i ROS Arena med kvalifisering til Lerøy Serien for J18 og G18. Vi håper på fulle tribuner og mange positive ROS supportere i hallen. LERØYserien er en landsserie for Jenter 18 og Gutter 18 (spillere født 2001 eller senere).

26.08.2019

Onsdag 11. september blir det klubbkveld med KlubbPro i ROS Arena. Her blir det mulighet til å prøve og bestille utstyr. Mer info kommer.

25.08.2019

Det store laget av frivillige, lagledere, trenere, styremedlemmer og spesielt sportslig utvalg gjør en stor innsats for å sikre håndballspillere i klubben gode utviklingsmuligher.

07.08.2019

Denne uka har de fleste lag begynt å trene igjen etter ferien og starter forberedelser til en ny håndballsesong. Det er håndballaktivitet og treningsglede i hallene igjen og treningstider for kommende sesong er fordelt etter beste evne. 

31.05.2019

Desverre ser vi oss nødt til å avlyse den planlagte turneringen på grunn av at flere lag har trukket seg. 

01.04.2019

Årsmøtet 2019 vedtok å oppjustere prisen per treningstime for neste sesongog grunnavgiften for spillere fra 9 år og oppover.

31.03.2019

Vedlagt følger protokoll  fra årsmøte 12. mars 2019 i ROS Håndball

15.02.2019

Årsmøtet avholdes i ROS Arena (auditoriet) tirsdag 12. mars 2019 klokken 19.00

07.02.2019

Håndball, fotball, basket og innebandy

20.09.2018

DHK og OBOS inviterer på fire uforglemmelige og innholdsrike dager i Drammenshallen. DHK sine profilerte spillere og trenere kommer og deler sin erfaring med deg. 

04.09.2018

ROS Håndball har i samarbeid med selskapet Explendo etablert ROS Håndball nettbutikk hvor en kan kjøpe nødvendigutstyr fra f.eks KlubbPro, men også "støtt klubben produkter".

11.05.2018

Fusjon mellom RHH og IL ROS er godkjent av Buskerud Idrettskrets og NHF

04.05.2018

ROS Håndball styret har vedtatt å endre shortsfarge (hvit shorts erstattes av svart shorts)

03.04.2018

Alle HU lag i Region Sør møtes til et av høydepunktene denne sesongen. Sluttspill og avslutning med pizza.

09.03.2018

Vedlagt følger protokoll fra årsmøte 2018 ROS Håndball

01.03.2018

Vedlagt følger dokumenter til årsmøte i ROS Håndball 2018 - årsmøtet avholdes i ROS Arena (auditoriet) torsdag 8. mars 2018 klokken 19.00

01.02.2018

Styret og SU i IL ROS Håndball har sammen med RHH og SIF sett på alternativ organisering av jente- og damehåndballen fra og med sesongen 2018/2019.

07.09.2017

IL R.O.S. Håndball tilbyr håndballtrening for jenter og gutter fra 1.klasse og oppover. Vi har treningstider i ROS Arena, Midtbygdahallen, Røykenhallen og på Spikkestad barneskole.

Se vedlagte rekrutteringsskriv for ytterligere informasjon.

07.09.2017

Bonden Thor grillet mais og solgte dette til inntekt for ROS Håndball under årets versjon av Røykenmila

01.07.2017

Da er nye treningstider for 2017/2018 publisert

10.02.2017

KlubbPro vil i samarbeid med IL ROS håndball starte opp keeperakademi (ROS dekker kostnader på sine keepere)

03.02.2017

Innkalling til årsmøte torsdag 23. februar kl 19.00 i ROS Arena, auditoriet. 

03.02.2017

Som dere vet har håndballgruppen valgt KlubbPro som sin utstyrsleverandør i den forbindelse inviteres alle medlemmer til klubbkveld

20.01.2017

Hvis du går i 1 – 6 klasse, og skal være hjemme i vinterferien har vi en kjempe god idè om hva du kan gjøre! Du kan nemlig lære deg verdens morsomste ballspill: HÅNDBALL!