Sportsplan for IL ROS

Det store laget av frivillige, lagledere, trenere, styremedlemmer og spesielt sportslig utvalg gjør en stor innsats for å sikre håndballspillere i klubben gode utviklingsmuligher.

2019-08-25
kari.kleven

Vi oppfordrer alle til å lese igjennom og sette seg godt inn i sportsplanen som som ble revidert i januar 2019. Her beskrives blant annet overordnede strategier, fokusområder for aldersgrupper og hospiteringsregler som er relevant for alle i klubben å forholde seg til.

Her kan du lese den reviderte sportsplanen