Vi ønsker å videreutvikle friidretten i IL ROS

For å kunne utvide tilbudet, trenger vi hjelp.......

2016-03-30
ijorgensen

Friidrettsgruppa ønsker at alle barn på Spikkestad kan få et tilbud om allsidig trening og konkurranser i friidrett. Vi har en friidrettsbane midt i nærmiljøet vårt, og nå har vi i tillegg fått en fantastisk idrettshall/Arena der det er mulig å drive friidrettsaktiviteter innendørs. Vi håper derfor å kunne bidra til et friidrettsmiljø der lek, bevegelsesglede, kroppsbeherskelse, selvbilde og livsutfoldelse hos barna står i fokus.

Det arbeides aktivt med å etablere samarbeid med andre friidrettsmiljøer i området.

For å kunne utvide tilbudet, trenger vi hjelp, og vi oppfordrer foreldre og andre interesserte som kan tenke seg å bidra, til å ta kontakt med oss snarest. Tidligere trener- eller ledererfaring er ikke nødvendig, og forskjellige former for kurs og opplæring kan tilbys de som ønsker det.

 

IL ROS sentralt vil være med i prosessen med andre ressurser som økonomi, erfaringsutveksling, bygging av miljøer etc.

Mange bekker små………   Ring oss i dag da vel!!

Hilsen styret i friidrettsgruppa:

 

Iver Hole 901 31 088

Jorunn Hole 924 53 691

Jan Krokedal  415 59 050

Egel Holmquist 905 16 508

Arvid Skage 949 80 003