ROS Fotball 2016-10-24 22:29:12

Kontaktliste Fotballgruppa

Administrativ leder:  Stine Kommandantvold Haug
Ansvarlig for administrasjonen av ROS Xtra fotballakademi, medlemmer, den daglige økonomioppfølgingen og andre administrative rutiner i klubben.

Telefon: 403 30 526
E-post: adminfotball@ilros.no


FOTBALLSTYRET 2021

Roller

Navn

Mobil

E-post

Styreleder
Kvalitetsklubbansvarlig

Bjarte Grostøl

917 12 847


begrosto@online.no

Nestleder
Økonomi

Trond Nondal

934 03 933

 trond.nondal@klp.no 

Nestleder
Medlemsansvarlig
FIKS-ansvarlig
Kiosk
Laglederkontakt

Linda Breili-Hansen

906 71 653

breilihansen@gmail.com 

Sportslig leder 
Gutter
Banetider

Martin Lobben

928 66 115

martin@muskelogleddklinikk.no

Trenerkoordinator
Sportslig leder Junior/senior

Tommy Sagstad-Larsen 

906 59 334

tsl@blinkhus-ringerike.no

Jenteansvarlig
Jenter/damer

Maria Josè Guzman


938 09 539

maria.jose.guzman90@hotmail.com

Dommeransvarlig
Omberamminger
Politiattester
Fair Play

Leena Berngard Kurt

 901 79 252

leenabj@hotmail.com

Utstyrsansvarlig

Stine K. Haug

403 30 526

adminfotball@ilros.no

Anleggsansvarlig


Thomas Kalvang 

902 87 458

thomas@jkmaskin.no

 

Andre kontaktpersoner

Sportslig leder jenter
Prosjekt Spikkestad stadion.

Nils Harald K. Strøm

957 58 250
 
nilsharald.strom@fotball.no
Utleie Grendehus Stine K. Haug 403 30 526 adminfotball@ilros.no