Meny

Meny

Orden og disiplin

Hva forventes av deg som deltaker på SIF-Proffen. 

2016-11-28
dennisjohnsen

Vi ser nødvendigheten av å repetere et par ting. For noen er nok dette veldig naturlig og en selvfølge, men like fullt en stor utfordring for støtteapparatet rundt SIF-Proffen. 

- Oppmøtet til SIF-Proffen er SENEST 15 min før treningsstart, oppmøte i garderoben hvor ditt navn står på døren ( på treningsruppelistene som henges opp )

- Når trener snakker i garderoben er man stille

- Vi stiller alltid rett opp til skadefri når vi går ut på banen

- Når trener snakker enten felles eller i grupper, så samles vi rundt trener og er stille

- For å få utvikling kreves det at man trener godt. Så det forventes selvsagt konsetrasjon og vilje til å trene.

- Trening er IKKE ferdig når dere er ferdig med siste og 5. stasjon. Det gjenstår fortsatt rydding av ALT utstyr. INGEN skal gå inn før en av trenerne bekrefter at alt er ok. Vi ber her også dere FORELDRE om å være bevisste på dette. Gir dere oss ikke beskjed i forkant om at deres barn må dra tidligere, så bli igjen til alt utstyr er ryddet. 

- Dagens SIF-Proffen avsluttes i GARDEROBEN etter treningen, hvor trener for hver enkelt treningsgruppe, tar en rask oppsummering av økta.

PS. SIF-Proffen er et frivillig tiltak hvor spillere ikke har oppmøte- eller meldeplikt. Men av respekt for de som planlegger øktene, ber vi om at dere gir oss en beskjed om spiller kommer eller ikke, og om dere må gå tidligere fra økta.