Prøvetime/ påmelding / priser/ oppsigelse

 

a-illustrasjon_330px.jpg

Påmelding:

Alle påmeldinger, bestilling av transport og ønske om prøvetime skal gjøres på e-post til adminfotball@ilros.no. Man blir videre innmeldt i SPOND-gruppen til den aktuelle treningsgruppen.

ROS Xtra Fotballakademi gjennomfører gratis prøveuker 1-2 ganger i halvåret, slik at nye akademispillere kan prøve ut tilbudet før man bestemmer seg for å melde seg på

Priser 2021:

  • Akademi 1 gang pr uke:                             kr   795,- pr måned
  • Akademi 1 gang pr uke inkl. taxi                kr.   915,- pr måned
  • Akademi 1 gang pr uke søsken                 kr.   636,- pr måned
  • Akademi 1 gang pr uke søsken m/taxi      kr.   732,- pr måned

 

Transport koster kr. 120,- per måned, og kan tilbys fra alle skolene i nærområdet. Det forutsetter et visst antall barn per tur. 

 

Oppsigelse:

Etter innmelding i ROS Xtra fotballakademi er det 1 måned oppsigelsestid, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse skal skje skriftlig og sendes på e-post til adminfotball@ilros.no

 

Medisiner/ allergier/ skader

Dersom ditt barn har allergier eller går på medisiner som vi bør vite om, så er det fint med beskjed. Men i likhet med leksehjelpen, så kan vi ikke stå til ansvar for hva barna deres gjør. Vi kan minne dem på medisiner ol, men ikke passe på at de eksempelvis tar medisinene sine.

Ved skader på Akademiet, vil vi til enhver tid vurdere skadeomfanget. Men erfaringsvis så går det meste over med litt trøst og litt tid på sidelinjen. Men vi tar selvsagt kontakt med dere dersom skadeomfanget er for stort for oss å håndtere. Vi gir dere også beskjed etter økta om det er noe vi føler dere bør informeres om.