nilsharald 2018-04-11 07:59:25

Diverse informasjon

Ordensreglement for Fotballakademiet
ROS som klubb forplikter seg til å gi alle deltakere muligheter for utvikling, både sosialt og sportslig. Vi skal fokusere på læring gjennom trivsel og utfordring.

Ved å delta på Fotballakadamiet forplikter spiller seg til å:

  • Være høflig og hyggelig mot andre
  • Aldri si krenkende ord til andre, ikke utestenge andre fra lek/ øvelser, ikke mobbe
  • IKKE på noen som helst måte bruke vold
  • Man viser alltid hensyn til andre rundt seg
  • Alltid høre på de voksne når beskjeder gis
  • Følge retningslinjer og regler ved bespisning og leksehjelp
  • Holde orden i spiseområde, lekserom og garderober
  • Samt være med å rydde utstyr ute på banen
  • Behandle Akademiets eiendom og eiendeler med respekt
  • Ikke forlate Akademiets område uten tillatelse fra voksne

Konsekvenser ved brudd på disse reglene kan være muntlig advarsel til deltaker, time-out fra aktivitet, kontakt av foresatte. Hærverk på ROS Fotballs utstyr må erstattes.

Retningslinjer for fotografering og publisering av barn/ spillere i ROS/ Fotballakademiet:

Vi spør alltid om samtykke. Samtykket må ikke alltid være skriftlig. Siden alle barn på Akademiet er under 15 år, må vi også ha de foresattes sammtykke til publisering. Man kan når som helst trekke et samtykke tilbake. Da vil publiseringen også bli trukket. Ved skriftlig samtykke vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt. Derfor oppfordrer vi alle til å fylle ut skjema.

Man skal be om samtykke fra alle som kan enten direkte eller indirekte indentifiseres på bildet, før de publiseres. Se link med skjema samt retningslinjer fra Idrettsforbundet.

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinjer/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf

Dette skjemaet kan skrives ut, fylles ut og sendes tiadminfotball@ilros.no, merkes Samtykkeskjema og navn på spiller.