metteremme 2017-01-02 14:05:50

Alle som jobber med barn og unge, må forevise gyldig politiattest uten anmerkninger

Stopp.jpg

Fyll først ut vedlagte Politiattest bekreftelse ROS  Skjema søker fyller ut.pdf og lagre den lokalt.

Gå deretter inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Les info på siden du kommer inn på.

Klikk på linken "elektronisk søknad om politiattest" til høyre på siden du kom inn på under Relaterte sider

  1. Logg inn med MinID, BankID, Buypass,  eller Commfides. (Det er også mulig å logge inn med BankID på mobil).
  2. Gå til søknadsskjema.
  3. Velg Kategori "Frivillige organisasjoner" og formål "Frivillige organisasjoner".
  4. Last opp vedlegget  "Politiattest bekreftelse ROS" (word-dokument, pdf eller bilde).
  5. Send inn.

NB! Når du mottar Politiattesten i retur fra politet, må du videresende den elektronisk til ansvarlig for politiattester i fotball, leenabj@hotmail.com, for forevisning.