metteremme 2016-11-21 10:27:20

Treningsavgift og Utmelding

Treningsavgift:

IL ROS fakturerer 2 ganger i året: 15.3 og 15.9. Dersom spilleren står på laglistene denne datoen, blir de fakturert. Det gir ingen avkorting i avgiften dersom spilleren bare deltar i halve sesongen.
Laglistene skal sendes til medlemsansvarlig innen 1.3 og 1.9 på mail til
kim@cordo.no, med kopi til medlemssansvarlig
medlem-fotball@ilros.no

Det vil si at laglederne har et ansvar for at listene er oppdaterte når de sendes inn. Det skal også være riktig mailadr. og tlfnr.  til den betalende.

Er det noen spillere som har særavtaler ang. betaling, må dette komme frem på listene.

 

Utmelding:

Dersom en spiller velger å slutte i ROS fotball, skal det meldes fra skriftlig til lagleder.
Etter utsending av faktura får vi stadig mail/tlf. fra foreldre ang. spillere som sier de har sluttet. Økonomiansvarlig har ingen mulighet til å sjekke om dette stemmer dersom det ikke foreligger noe skriftlig. Utmeldingen skal sendes til medlemsansvarlig på mail: medlem-fotball@ilros.no.

Velger en spiller å slutte midt i sesongen, blir det ikke refundert treningskontingent.