IL ROS Fotball 2016-11-21 10:16:13

INSTRUKS LAGLEDER

 Lagleder har ansvar for trivsel og de administrative oppgavene rundt laget

 • Innhente alle personalia opplysninger om spillere på laget og melde fra om dette til medlemsansvarlig på mail: adminfotball@ilros.no.
  • Laglister skal sendes til klubbens faktureringsansvarlig; adminfotball@ilros.no.
   Se også info om betaling av treningsavgift
  • Lagleder er ansvarlig for å ajourføre eget lag, dvs. nye medlemmer/utgående medlemmer og trenere. Dette skal rapporteres fortløpende.
  • Melde fra om spilleroverganger til FIKS ansvarlig.
  • Ansvarlig for at tildelt materiell/utstyr blir behandlet på en forsvarlig måte. Oversikt over materiellbehov skal sendes materialforvalter før sesongstart.
  • Sørge for utstyr i forbindelse med hjemmekamper og bortekamper, bla. reservedrakter eller markeringsvester.
  • Sørge for at laget har kampvert på alle hjemmekamper.
  • Registrere laget på FIKS ved kamp. Gjelder for spillere over 12 år. 
  • Ansvarlig for påmelding av lag til turneringer. Påmelding skal alltid skje via Sportslig leder, gjelder Stoppen-cup.
  • Ved reising til turneringer har laglederen ansvaret for reiseopplegg og opphold.
  • Møteplikt på gruppe- og stormøter for å holde seg oppdatert om klubbens arbeid.
  • Lagledere skal i samarbeid med trenerne avholde minst ett foreldremøte per år.
  • Lagleder er ansvarlig for å informere/oppmuntre foreldrene/spillerne om dugnadsplikt.

Våre faste arrangement/dugnader:

 • ROS-cup 2 helger i september. Lagleder er ansvarlig for vaktlistene.
 • Kioskdrift i kampsesongen vår og høst. Lagleder er ansvarlig for vaktlistene.

Alle lag må i tillegg innbetale min. 3000 kr pr. år for dugnader laget har hatt til ROS Fotball. Dugnadspengene brukes til oppgradering av anlegg/utstyr. Se info under sponsor/dugnadsregler.

 • Alle lag skal opprette egen lagkasse. Se info under sponsor/dugnadsregler.