metteremme 2016-11-21 10:20:06

Dugnads- og sponsorregler


Høst.2019 IL ROS Fotball

  • Alle lagene skal betale 20 % av overskuddet på dugnader og laginntekter fra sponsorer til fotballklubben.
  • Minimum kr 3000 pr lag i løpet av et år. Fritak for førsteklasse – de selger fotballodd.
  • Alle lag må opprette en lagkasse med et kontonr. hvor IL ROS står som eier
  • Pengene settes inn på en egen klubbkonto og skal kun brukes på prosjekter eller tiltak for å bedre det sportslige tilbudet for både de store og de små.
  • Vi hjelper gjerne til med finne løsninger for hvordan dere kan opptjene disse pengene i form av for eksempel en dugnad eller kakelotterier.
  • Vi selger årlig tennbriketter for Jobbhuset på Spikkestad for 100 000kr
  • Lagene skal avklare sponsorer med styret/dugnadsansvarlig.
  • Styret/sponsorgruppa håndterer de generelle sponsorene/avtalene.