metteremme 2016-11-21 11:22:50

Utmelding

Treningsavgift:
  • Treningsavgift fotball vår: faktureres ca 15 februar, senest 15 mars.
  • Treningsavgift fotball høst: Faktureres ca 15 august, senest 15 september.


Dersom spilleren står på laglistene denne datoen, blir de fakturert. Det gir ingen avkorting i avgiften dersom spilleren bare deltar i halve sesongen.

Det vil si at laglederne har et ansvar for at listene er oppdaterte når de sendes inn. Det skal også være riktig mailadr. og tlfnr.  til den betalende.

Hold lagleder oppdatert med riktig e-post adresse/tlf/etc. !

Utmelding:

Dersom en spiller velger å slutte i ROS fotball, skal det meldes fra skriftlig til lagleder.
Vi får stadig mail/tlf. fra foreldre ang. spillere som sier de har sluttet. Økonomiansvarlig har ingen mulighet til å sjekke om dette stemmer dersom det ikke foreligger noe skriftlig.
Utmeldingen skal sendes til lagleder på e-post.

Velger en spiller å slutte midt i sesongen, blir det ikke refundert treningskontingent.