IL ROS Fotballstyre 2021-03-27 19:59:27

Søknad om fritak, reduksjon eller avdragsbetaling

 

Veiledning som gjelder treningskontingenten og alle ekstratilbud

ROS Fotball ønsker at alle som vil, skal kunne spille fotball uavhengig av personlig økonomi.

Vi følger derfor prinsippet om ROS TIL ALLE for alle treningstilbud i ROS Fotball.

Dette betyr at det er åpent for å søke om å dele opp betalingen i avdrag eller få innvilget reduksjon/fritak for treningskontingenten eller andre ekstratilbud.

Avdrag:
Spillere eller foreldre som ønsker å dele opp treningskontingenten i månedlige avdrag, kan kontakte administrativ leder eller styreleder, og gjøre avtale om dette. 
Man må selv påse at avdraget betales inn månedlig iht avtalen med klubben. Vi er behjelpelig med å sette opp en tilpasset betalingsplan.

Muligheter for dugnad
Klubben har løpende behov for å få utført små og store dugnadsoppgaver. Dette er alt fra helt enkle til faglige oppdrag. Det er en mulighet for utøvere/foreldre som ønsker en slik løsning å jobbe dugnad for treningskontingenten. En slik avbetalingsløsning kan avtales i tilfeller hvor det finnes egnede oppgaver. Løsningen har vært praktisert i flere år, og er godt innarbeidet.

Fritak/reduksjon:
Det skal alltid forsøkes å få dekket kontingenten gjennom støtteordninger før klubben behandler søknader om reduksjon/fritak.
Vår erfaring er at mange har krav på å få dekket kontingent gjennom eksisterende støtteordninger. Vi er behjelpelige med å finne informasjon om dette.

Søknader behandles konfidensielt
Alle søknader om avdrag/dugnad eller reduksjon/fritak behandles konfidensielt av administrativ leder og leder i styret. Vi har full forståelse for at det kan føles ubehagelig å søke, og at dette er personlig. Vi ønsker derfor å redusere terskelen for å søke ved at flere personer i klubben kan kontaktes.

Skriv en enkel søknad som beskriver om du ønsker fritak/reduksjon eller avdragsbetaling. Normal rutine er at alle søknader om avdrag/dugnad eller reduksjon/fritak sendes adminfotball@ilros.no og/eller styrets leder fotball@ilros.no. Vi finner alltid en løsning!

Ønskes det at andre i styret skal behandle søknaden, er dette også mulig ved å kontakte en av styrets medlemmer man har et særlig tillitsfullt forhold til.

  • Info som er ønskelig/besvart i søknaden:
  • Om søknaden gjelder oppdeling/avdrag, reduksjon eller fritak.
  • Årsak og bakgrunn for behovet for en avtale.
  • Er andre støtteordninger kontaktet.

Alle "ROS TIL ALLE"-avtaler skal være skriftlig.

IL ROS Fotballstyre 2021-03-25 23:34:49

Treningskontingenten - søknad om fritak, reduksjon eller avdragsbetaling

Veiledning som gjelder treningskontingenten og alle ekstratilbud

ROS Fotball ønsker at alle som vil, skal kunne spille fotball uavhengig av personlig økonomi.

Vi følger derfor prinsippet om ROS TIL ALLE for alle treningstilbud i ROS Fotball.

Dette betyr at det er åpent for å søke om å dele opp betalingen i avdrag eller få innvilget reduksjon/fritak for treningskontingenten eller andre ekstratilbud.

Avdrag:
Spillere eller foreldre som ønsker å dele opp treningskontingenten i månedlige avdrag, kan kontakte administrativ leder eller styreleder, og gjøre avtale om dette.
Man må selv påse at avdraget betales inn månedlig iht avtalen med klubben. Vi er behjelpelig med å sette opp en tilpasset betalingsplan.

Muligheter for dugnad
Klubben har løpende behov for å få utført små og store dugnadsoppgaver. Dette er alt fra helt enkle til faglige oppdrag. Det er en mulighet for utøvere/foreldre som ønsker en slik løsning å jobbe dugnad for treningskontingenten. En slik avbetalingsløsning kan avtales i tilfeller hvor det finnes egnede oppgaver. Løsningen har vært praktisert i flere år, og er godt innarbeidet.

Fritak/reduksjon:
Det skal alltid forsøkes å få dekket kontingenten gjennom støtteordninger før klubben behandler søknader om reduksjon/fritak.
Vår erfaring er at mange har krav på å få dekket kontingent gjennom eksisterende støtteordninger. Vi er behjelpelige med å finne informasjon om dette.

Søknader behandles konfidensielt
Alle søknader om avdrag/dugnad eller reduksjon/fritak behandles konfidensielt av administrativ leder og leder i styret. Vi har full forståelse for at det kan føles ubehagelig å søke, og at dette er personlig. Vi ønsker derfor å redusere terskelen for å søke ved at flere personer i klubben kan kontaktes.

Skriv en enkel søknad som beskriver om du ønsker fritak/reduksjon eller avdragsbetaling. Normal rutine er at alle søknader om avdrag/dugnad eller reduksjon/fritak sendes adminfotball@ilros.no og/eller styrets leder fotball@ilros.no. Vi finner alltid en løsning!

Ønskes det at andre i styret skal behandle søknaden, er dette også mulig ved å kontakte en av styrets medlemmer man har et særlig tillitsfullt forhold til.

  • Info som er ønskelig/besvart i søknaden:
  • Om søknaden gjelder oppdeling/avdrag, reduksjon eller fritak.
  • Årsak og bakgrunn for behovet for en avtale.
  • Er andre støtteordninger kontaktet.

Alle "ROS TIL ALLE"-avtaler skal være skriftlige.